Nowe władzę na kadencję 2023 - 2028 w Małopolsce.

19 listopada 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się Podzakładowe Zebranie Członków Małopolskiej Organizacji Podzkaładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W spotkaniu uczestniczyło 107 członków z 208 uprawnionych oraz zaproszeni Goście.

Pracownicy ARiMR i KRUS protestują przeciwko niskim płacom

4 listopada o godzinie 11.00 przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz NSZZ „Solidarność” pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w której wzięło udział ponad 300 pracowników obu instytucji.

Głównymi postulatami pikietujących były:

Informacja z działalności w roku 2018

W związku z wyborami nowych władz NSZZ Solidarność pracowników ARiMR oraz dużą ilością pilnych spraw wymiana informacji między Komisją Zakładową i Prezydium KZ, a członkami naszego związku w chwili obecnej nie jest na poziomie jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli. Dlatego też w najbliższym czasie zrobimy wszystko, by nadrobić te zaległości, i już na bieżąco informować Was o naszych działaniach. Oczekujemy większej aktywności od wszystkich członków NSZZ „Solidarność” pracowników ARiMR i prosimy o informowanie nas o problemach z jakimi na co dzień stykacie się w pracy. Liczymy także na Wasze pomysły i inicjatywy, które mogą pomóc w rozwoju naszej organizacji, każda propozycja będzie przedyskutowana. Tylko duża, dobrze zorganizowana i otwarta na głosy swoich członków organizacja związkowa ma szansę stać się partnerem dla pracodawcy. A taki jest jeden z naszych celów głównych, by pracodawca widział w nas partnera, z którym będzie mógł rozwiązywać problemy pracowników i dążyć do poprawy warunków pracy i płacy w naszej firmie.

Poniżej przedstawimy najważniejsze wydarzenia i działania jakie pochłaniały nas od 23 marca 2018 r., kiedy to w Boguchwale na podkarpaciu odbyło się zebranie wyborcze delegatów. Podczas posiedzenia wybrano nowych członków Komisji Zakładowej i Prezydium NSZZ „Solidarność” pracowników ARiMR oraz Przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność pracowników ARiMR.

Nowa organizacja oddziałowa w Bydgoszczy

W dniu dzisiejszym w Bydgoszczy odbyły się w wybory w utworzonej 14 kwietnia Organizacji Oddziałowej NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR  Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Przewodniczącą Oddziału została Ewa Borońska, jej zastępcą Izabela Mruk a Skarbnikiem został Grzegorz Andryszczyk.

Natomiast do składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Karwecki Leszek, Białowąs Jacek, Brzykcy Piotr.

Wszystkim wybranym gratulujemy powierzenia odpowiedzialnych funkcji i życzymy sukcesów na polu działalności związkowej z pożytkiem dla pracowników. 

 

Pracownicy Zachodniopomorskiego zorganizowani w NSZZ Solidarność

6 lutego 2018 r. powstała Organizacja Oddziałowa NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR. Kilkudziesięciu pracowników zorganizowało się w związek zawodowy, by skuteczniej bronić praw pracowniczych i aktywnie zmieniać na lepsze swoje warunki pracy.

Wielkanocne spotkanie członków NSZZ "Solidarność" przy Małopolskim Oddziale Regionalnym

"Takie momenty są naprawdę potrzebne” – tak podsumował piątkowe spotkanie Wielkanocne członków Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden z jego uczestników. W charakterystycznym budynku„Nafty” przy ulicy Lubicz 25 w Krakowie w podniosłej atmosferze 27-ego marca br. spotkali się ludzie zaangażowani w NSZZ „Solidarność” w ARiMR wraz z Panem Wojciechem Grzeszkiem – Przewodniczącym Regionu Małopolskiej„Solidarności”.

Wycieczka w Bieszczady

Wczesnym rankiem w  sobotę, 3 czerwca  grupa 40 podróżników z Podkarpackiego i Lubelskiego OR (niektórzy z rodzinami)  rozpoczęła dwudniową wycieczkę w Bieszczady  zorganizowaną przez Organizację Podzakładową  NSZZ „Solidarność”  Podkarpackiego OR.
Pogoda nam sprzyjała, więc program wycieczki realizowany był bez zakłóceń. W pierwszym dniu zwiedziliśmy  ruiny klasztoru Karmelitów Bosych  w Zagórzu, obejrzeliśmy drewnianą cerkiew w Komańczy wspaniale odbudowaną po pożarze w  2006 roku i wreszcie wyruszyliśmy na szlak. Z  Cisnej przez Jasło (1153 m npm.) i Okrąglik (1101 m npm)  doszliśmy tuż nad granicę ze Słowacją  - do Roztok Górnych, gdzie mieliśmy kwaterę. Zdecydowana większość uczestników zdobyła te niełatwe szczyty, a  po krótkim odpoczynku i posiłku dzień zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaską, śpiewem i bieszczadzkimi opowieściami..
Niedzielę rozpoczęliśmy wizytą w  rezerwacie krajobrazowym Sine Wiry. Godzinny spacer wzdłuż rzeczki Wetlinki zakończony przy dość niecodziennym „łosiu” dostarczył kolejnych niezapomnianych wrażeń.
Kolejnym  przystankiem był kościółek w Górzance, gdzie po nabożeństwie (jako że w tym dniu wypadały Zielone Światki)  tamtejszy proboszcz i jednocześnie przewodnik -  ksiądz  Piotr Bartnik opowiedział nam historię kościoła oraz ikonostasów znajdujących się w świątyni a także  losy  ludzi zamieszkujących Bieszczady.
W drodze  do Sanoka zatrzymaliśmy się  na chwilę w Polańczyku, gdzie z punktu widokowego obejrzeliśmy panoramę Bieszczadów, w tym Zalew Soliński i wysłuchaliśmy opowieści o jego powstawaniu.
Ostatnim punktem wycieczki był sanocki zamek i zgromadzone tam zbiory ikon oraz dzieł Zdzisława Beksińskiego. Obie kolekcje należą do najcenniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, więc dostarczyły nam wielu estetycznych doznań. 
Naszym cicerone był przewodnik beskidzki – Pan Wojciech Wasiński, który nie tylko pokazał  nam piękno tych wciąż dzikich gór, ale też przypominał niełatwą historię tej części Polski. Dzięki temu wycieczka miała też wymiar edukacyjny.
 Dwa dni w Bieszczadach były nie tylko odpoczynkiem od pracy, ale też wyzwaniem kondycyjnym, czasem na poznawanie nowych miejsc, okazją do integracji i zabawy.
Mamy nadzieję, ze wielu uczestników wycieczki wróci w Bieszczady, a dla spragnionych turystycznych (i nie tylko) wrażeń już planujemy nowe wyprawy.

 

Dodatkowe informacje