Pomoc dla 2 letniego Mikołaja

Pomoc dla 2 letniego Mikołaja. 1 % dla Mikołaj Samsel. Więcej w zamieszczonej ulotce.

Wyszkolony pracownik, to dobry pracownik

Nagroda powinna być przyznawana za dobrą pracę w każdym wydziale. Szkolenie pracowników zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo pracy. Te oraz inne wnioski płynął z kolejnych dyskusji pracowników ARiMR.

Karierę zaczyna się od inspektora

Praca w rolnictwie, ARiMR

Specyfika pracy w Agencji wyklucza możliwość przyjmowania nowych pracowników na wyższe stanowiska. Kolejny raz podkreślono potrzebę ścieżki awansu oraz uregulowanie kwestii zgody na dodatkową działalność zarobkową.

Porównanie ofert ubezpieczenia grupowego

Dla ułatwienia przygotowaliśmy porównanie ofert ubezpieczenia grupowego zaproponowane w naszej firmie. Zapraszamy do analizy.

Porównanie ofert

Zdrowszy pracownik, to lepszy pracownik

Lepsze wynagrodzenia dla osób obsługujących biura od strony informatycznej oraz poprawa komfortu pracy przy komputerach. To tylko kilka pomysłów na polepszenie warunków pracy w ARiMR, które przedstawili uczestnicy dyskusji.

informatyk, informatyka Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R od trzech tygodni trwa dyskusja nad wcześniej zgłoszonymi 22 tematami, więcej na ten temat w artykułach „Zmiany na lepsze” oraz „Jawność i zmiana”.

W tym artykule przedstawimy podsumowanie dyskusji w następujących tematach:

Dodatkowe informacje