Wniosek o anulowanie Zarządzenia 57/2023

W dniach 22 - 23 maja wśród pracowników Agencji została przeprowadzona ankieta na temat dnia wolnego w dniu 9 czerwca w zamian za odpracowanie 17 czerwca.

Zmiany w kodeksie pracy

W najbliższym czasie, prawdopodobnie już w I kwartale 2023 r. pracodawców i pracowników czeka kilka istotnych zmian w prawie pracy. W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Pracy, która wprowadza kilka istotnych zmian:

Uwagi NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR do projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej.

W związku z tym, że od 15 do 30 listopada przeprowadzono konsultacje publiczne projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (UC137) (Pismo MRiRW z dnia 15 listopada 2022 Znak sprawy: WPR.ssw.0210.1.2022 projekt) nasza organizacja zakładowa przesłała za pośrednictwem Komisji Krajowej uwagi w tym zakresie.

Tekst uwag przesłany do Komisji Krajowej:

Przepisy ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej dot. właściwości organu i instancji odnośnie płatności rozstrzyganych decyzją brzmi aktualnie w tym projekcie tak:

Nagrody (nie)uznaniowe.

Uznaniowość przyznawania nagród jest często komentowana w naszej firmie. Na pytania pracowników, dlaczego nie otrzymują nagród często przełożeni powołują się n kryteria jej przyznania, szczególnie na uznaniowy charakter czy na nieprecyzyjne sformułowania jak „ponadprzeciętność” czy „wytrwałość”. Czy pracownik może skutecznie dochodzić prawa do nagrody uznaniowej?

Kolejne stanowisko KZ w sprawie rozporządzenia

Skierowaliśmy dzisiaj pismo do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zmianę rozporządzenia o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi. Poniżej treść pisma:

Dodatkowe informacje