Solidarność Związku: Nasza Siła w Solidarności z Rolnikami

Zdjęcie poparcia

Protesty rolników w Polsce nabierają siły i zasięgu, wywołując szerokie reperkusje zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W obliczu narastających problemów w branży rolniczej, sami rolnicy podjęli inicjatywę reprezentowania niezadowolonych rolników i przedstawili 10 kluczowych postulatów mających poprawić sytuację rolnictwa w Polsce. Mobilizacja ta, widoczna na mapie protestów, obejmuje blisko 200 miejscowości, gdzie rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie. Akcje protestacyjne nie tylko zakłócają życie w dużych ośrodkach miejskich, ale także przekraczają granice kraju, co świadczy o determinacji rolników do działania. Solidarność przejawia się także poprzez wsparcie innych organizacji, takich jak NSZZ Pracowników ARiMR, która jednoczy się z rolnikami w walce o sprawiedliwość i godne warunki pracy dla rolników.

Skala protestu i jego zasięg

Protesty rolników, które wybuchły w różnych punktach Polski, zyskują na sile i mają szerokie reperkusje. Z mapy protestów wynika, że strajki objęły blisko 200 miejscowości, w których rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie. Akcja protestacyjna zakłóciła w większości duże ośrodki miejskie, często paraliżując ruch drogowy oraz przekraczając granice kraju. Mobilizacja jest powszechna, a wsparcie lokalnych społeczności dla rolników jest ogromne. Protesty te wyraźnie świadczą o niepokoju w sektorze rolniczym i determinacji jego członków do działania.

Postulaty rolników

  1. STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów pozaunijnych niestosujących norm UE! Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek europejski towarów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej i zagraża naszemu istnieniu. Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków!
  2. STOP dla polityki Zielonego Ładu. Protestujemy przeciwko ograniczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej i nakładaniu kolejnych obostrzeń środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy,u ugorowania). ŻĄDAMY zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji a więcej biologizacji. NIE dla gwałtownych i nieprzemyślanych zmian w produkcji rolnej. Nowe systemy należy wprowadzać najpierw w ośrodkach badawczych lub w gospodarstwach wdrożeniowych, demonstracyjnych na danym terenie. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój, w którym zawierać się będą różne systemy produkcji i certyfikacji, jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz w przyszłości produkcja zrównoważona po zdefiniowaniu jej na poziomie Komisji Europejskiej.

Mapa protestów

Oficjalną mapę protestów rolniczych można znaleźć na mapach google. Mapa ta jest aktualizowana na bieżąco i zawiera informacje o lokalizacjach protestów oraz danych kontaktowych przedstawicieli. Stanowi narzędzie pomocne zarówno dla protestujących rolników, jak i dla osób, które chcą uniknąć związanych z protestami utrudnień drogowych.

Solidarność związkowa

NSZZ Pracowników ARiMR wyraża solidarność z rolnikami będącymi w trudnej sytuacji i popiera akcje protestacyjne przeprowadzane przez rolników. Jesteśmy gotowi wspierać walkę o sprawiedliwość i godne warunki pracy dla wszystkich rolników. Dodatkowo, zachęcamy naszych członków do aktywnego udziału w manifestacjach i wyrażenia poparcia dla działań podejmowanych przez rolników. Jest to nie tylko kwestia wsparcia dla naszych kolegów, ale także zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń, które odziedziczą owoc pracy współczesnych rolników.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje