Komisja Senacka 20 września 2017

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (74.)

w dniu 20 września 2017 r.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”.

2. Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Dodatkowe informacje