Siła Solidarności. Osiągnęliśmy status organizacji reprezentatywnej

Mam przyjemność poinformować Was, że nasza organizacja związkowa osiągnęła 8,06% uzwiązkowienia i uzyskała status organizacji reprezentatywnej. To wielki sukces i dowód naszej siły i solidarności.

Na koniec grudnia 2023 roku liczba zatrudnionych w ARiMR wyniosła 11435 pracowników, natomiast nasza organizacja liczy 922 członków.

Pismo do nowego Prezesa ARiMR

Poniżej przedstawiamy pismo wysłane w dniu 15 stycznia 2024 r. do Prezesa ARiMR Wojciecha Legawiec Pobierz plik

ARiMR odpowiada Solidarności. Co pisze pracodawca?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odpowiedziała na pismo Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników dotyczące sporu zbiorowego oraz problemów związanych z warunkami pracy.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź ARiMR na postulaty ZOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR.

Spor Zbiorowy i Brak Współpracy: Dlaczego Związkowcy NSZZ Solidarność Odrzucają Kandydaturę Haliny Szymańskiej na Senatora

W związku z udzielonym poparciem dla kandydatury Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Komisja Zakładowa naszego związku przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) negatywnie ocenia kandydaturę Haliny Szymańskiej na stanowisko senatora oraz nie akceptuje udzielenia przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego poparcia Halinie Szymańskiej.

Walka o Godne Warunki Pracy i Pismo do Prezesa

W związku z ostatnim spotkaniem z wiceprezesami ARiMR, podsumowaliśmy w piśmie do Prezes ARiMR nasze postulaty i obecne problemy pracowników ARiMR.

Warto zaznaczyć, że nasze postulaty i problemy pracownicze stale się nasilają, a niestety są niedostrzegane przez zwierzchników w naszej instytucji. Wyrażamy nasze rozczarowanie faktem, że Pani Prezes, będąca na urlopie od 28 sierpnia do połowy października, nie zadbała o to, aby osoby ją zastępujące były dobrze zaznajomione z aktualną sytuacją w Agencji. Ponadto, musimy niestety wielokrotnie przypominać Kierownictwu ARiMR o naszych postulatach i problemach pracowniczych, co świadczy o braku zrozumienia i szacunku dla nas, pracowników ARiMR.

Dodatkowe informacje