Pomoc techniczna

Do Centrali zostało wysłane zapytanie w sprawie pomocy technicznej:

Szanowna Pani Dyrektor

W związku z tym, że pracownicy otrzymują do podpisania oświadczenia w sprawie pobierania środków z pomocy technicznej i nie wszyscy chcą takie oświadczenia podpisywać, zwracamy się z prośbą o przekazanie w trybie pilnym informacji na ten temat. Główne pytania dotyczą:

Urlop na żądanie - interpretacja

Poniżej wrzucam interpretację urlopów na żądanie jaką otrzymaliśmy od naszych prawników.

Wątpliwość w niej budzi fakt, że przełożony ze względu na nadzwyczajne warunki może odmówić urlopu na żądanie. Problemem tutaj jest określenie tak naprawdę co jest nadzwyczajną okolicznością. Z pewnością obecnie panujące warunki w Biurach Powiatowych nie są takimi okolicznościami oczywiście w przypadku gdy pozostają w pracy przedstawiciele poszczególnych wydziałów. Pozostali pracownicy mogą otrzymać urlopy na żądanie. Podjęcie przez przełożonych decyzji o odmowie urlopu na żądanie w przypadku pozostania w pracy przedstawicieli poszczególnych wydziałów może rodzić poważne konsekwencje.

Interpretacja

Urlopy pracownicze

Poniżej przekazujemy przykłady w jaki sposób Prezes ARiMR poprzez Dyrektorów Oddziałów Regionalnych próbuje zdestabilizować naszą akcję zaplanowaną i zorganizowaną na dzień 9 października 2015 roku.

Taka sytuacja udowadnia tylko jak ważna jest nasza akcja i jednocześnie umacnia w przekonaniu, że musi ona zostać zorganizowana.

Przykład 1

Przykład 2

 

Urlopy a urlopy na żądanie

Nasi prawnicy zajmujący się na codzień prawem pracy aktualnie pracują nad przygotowaniem interpretacji prawnej korzystania z urlopów oraz z urlopów na żądanie. 

Obiecują, że na jutro taka wykładnia będzie już gotowa. Jak tylko dostanę to do swoich rąk postaram się jak najszybciej umieścić zarówno na naszym forum jak i stronie internetowej.

Zapytanie mailowe w sprawie pracy w sobotę 26.09.2015 oraz podwyżek w BP

Szanowny Panie Prezesie

 

W związku oburzeniem pracowników z sytuacją która ma miejsce, pytamy;

Dlaczego z gazet dowiadujemy się że musimy pracować w najbliższą sobotę 26.09.2015 r.?

Jak na razie kierownictwo jeszcze z pracownikami nie rozmawiało w tej sprawie i czy wszyscy mogą przyjść do pracy 26.09.2015 .?

Nastąpił fakt iż również do oddziałów wzywani są kierownicy do podpisywania podwyżek - dlaczego podnoszone im są jeszcze pensje ?

Proszę o pilną odpowiedz, pracownicy mają prawo wiedzieć co się dzieje w ARiMR.

 

Przewodnicząca NSZZ"Solidarność" ARiMR
Wiesława Gawior
IP 65 215
781/474546
 

Poniżej artykuł z oficjalnej strony ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-zwiazku-z-uplywajacym-terminem-skladania-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-z-powodu-suszy-biura.html

Dodatkowe informacje