Zapytanie w sprawie wprowadzenia systemu zmianowego w BP

Zwróciliśmy się do Centrali z zapytaniem w sprawie wprowadzania systemu zmianowego w Biurach Powiatowych:

Nasza korespondencja: PISMO

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy: PISMO

Dodatkowe informacje