Urlop na żądanie - interpretacja

  • Drukuj

Poniżej wrzucam interpretację urlopów na żądanie jaką otrzymaliśmy od naszych prawników.

Wątpliwość w niej budzi fakt, że przełożony ze względu na nadzwyczajne warunki może odmówić urlopu na żądanie. Problemem tutaj jest określenie tak naprawdę co jest nadzwyczajną okolicznością. Z pewnością obecnie panujące warunki w Biurach Powiatowych nie są takimi okolicznościami oczywiście w przypadku gdy pozostają w pracy przedstawiciele poszczególnych wydziałów. Pozostali pracownicy mogą otrzymać urlopy na żądanie. Podjęcie przez przełożonych decyzji o odmowie urlopu na żądanie w przypadku pozostania w pracy przedstawicieli poszczególnych wydziałów może rodzić poważne konsekwencje.

Interpretacja