Pracownicy ARiMR i KRUS protestują przeciwko niskim płacom

4 listopada o godzinie 11.00 przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz NSZZ „Solidarność” pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w której wzięło udział ponad 300 pracowników obu instytucji.

Głównymi postulatami pikietujących były:

  • podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1500 zł brutto;
  • wprowadzenie kwartalnej premii regulaminowej w wysokości 1500 zł;
  • zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy dla wszystkich pracowników ARiMR i KRUS.

Do pikietujących wyszedł Wiceministrer Szymon Giżyński i zaprosił przedstawicieli protestujących na rozmowy z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. W trakcie rozmów ustalono, że Rząd przeznaczy nowe środki na zwiększenie budżetów obu instytucji, jednak konkretnych kwot jeszcze nie podano. Ustalenia w tej sprawie mają zapaść na kolejnych rozmowach z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem jeszcze w listopadzie.

O co toczy się spór w ARiMR?

W ARiMR pracuje ponad 11 tyś pracowników, z czego ponad połowa w biurach powiatowych (ponad 6000), jedna trzecia (ok 3800) w oddziałąch regionalnych i ponad 11 % (ok 1200) w Centrali w Warszawie.

Wynagrodzenie zasadnicze prawie 40 % pracowników nie przekracza 3500 zł brutto i dotyczy głównie pracowników biur powiatowych oraz pracowników oddziałów regionalnych o stażu pracy ponad 10 lat w ARiMR. Kolejne 37 % pracowników zarabia mniej niż 4200 zł brutto. Tak niskie wynagrodzenia pracowników tej największej w UE Agencji Płatniczej są pokłosiem wieloletnich zaniechań i pomimo wzrostu wynagrodzeń w ciągu ostatnich 6 lat o ponad 50 % dla pracowników liniowych, wielu zarabia trochę powyżej minimalnej pensji. Dla porównania: w latach 2008 – 2015 wzrost wynagrodzeń dla pracownikow liniowych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych oscylował w granicach 20 % i w 2015 roku, większość z nich zarabiała ok 2000 – 2200 brutto.

W latach 1994-2020 ARiMR obsłużyła miliony wniosków beneficjentów i przekazała „Polskiej Wsi” ponad 377,7 mld złotych, a w samym 2020 roku 29.2 mld zł. Około 99 % pracowników ARiMR to osoby z wyższym wykształceniam, które każdego roku muszą na bieżąco dokształacać się z realizowanych programów i zdawać z nich egzaminy (warunek akredytacji) oraz uczyć się obsługi wielu nowych aplikacji. Pracownicy ARiMR, szczególnie w biurach powiatowych, każdego roku realizują coraz więcej zadań, bez dodatkowych etatów i dodatkowych środków na wynagrodzenia.

Doskonałym przykładem profesjonalizmu pracowników, może być przykład z poprzedniego roku, kiedy to Premier RP w piątek ogłosił, że w związku z pandemią zostają zamknięte cmentarze, a producenci chryzantem otrzymają dofinansowanie z ARiMR, to we wtorek pracownicy BP już byli przygotowani do przyjmowania i obsługi wniosków. W najgorszym okresie pandemi, gdzie wiekszość instytucji publiczbnych i samorządowych była pozamykana przed obywatelami, to pracownicy biur powiatowych ARiMR otrzymali nowe zadanie: potwierdzanie Profili Zaufanych, ponieważ w Punktach obsługi klienta dalej była prowadzona obsługa beneficjentów.

W związku z niskimi zarobkami, wielu doświadczonych pracowników mieszkających w miastach wojewódzkich i w pobliżu większych ośrodków miejskich rezygnuje z pracy w ARiMR, a trudności kadrowe niweluje się przekazując coraz więcej działań do biur powiatowych (np.: działania premiowe), gdyż „na prowincji” trudnej o dobrze płatną pracę. Wraz z nowymi zadaniami nie przybywa jednak nowych etatów, nagrody kwartalne (budżetówka) zostały wstrzymane, podobnie jak środki na podwyżki w tym roku.

Mamy jednak nadzieję, że obietnice składane pikietującym przez Pana Wicepremiera Henryka Kowalczyka zostaną dotrzymane, bo jak pokazuje dotychczasowa praktyka Rząd dotrzymuje umów z NSZZ „Solidarność”. Zdajemy sobie sprawę z ograniczonych możliwości budżetowych, ale głęboko wierzymy, że Państwo Polskie stać na realizację naszych postulatów, wystarczyłoby przekazać tylko 1 grosz z każdych 300 zł dofinansowania realizowanego przez ARiMR, by zaspokoić postulaty pracowników ARiMR.

Jacek Płaza
Sekretarz
Zarządu Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolskiego Oddziału Regionalnego

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje