Organizacje Oddziałowe i Podzakładowe

Lubelska Organizacja Podzakładowa

Skład Komisji Podzakładowej w Lubelskim Oddziale Regionalny na kadencję 2014-2018:

Ireneusz Prochowicz    - przewodniczący            Tel: 664 022 192

Patryk Stawczyk          - z-ca przewodniczącego

Barbara Wróbel            - z-ca przewodniczącego

Justyna Kawka             - Sekretarz

Wioletta Kurantowicz   - Skarbnik

Artur Ostasz                 - członek prezydium

Tomasz Kozdra             - członek prezydium

Grzegorz Gircza            - członek prezydium

Katarzyna Żurawska    - członek komisji

Stanisław Bondyra       - członek komisji

Tadeusz Brzozowski     - członek komisji

Artur Krupa                  - członek komisji

Bożena Kowalska         - członek komisji

 

Skład Podzakładowej Komisji Rewizyjnej w Lubelskim Oddziale Regionalny na kadencję 2014-2018:

Rafał Kokoczyński        - przewodniczący

Mirosława Kajtel           - członek

Marta Skóra                 - członek

Renata Wujec              - członek

Agnieszka Sojka           - członek

 

Delegat na WZD Regionu:

Ireneusz Prochowicz

 

Delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów:

Ireneusz Prochowicz

Katarzyna Żurawska

Stanisław Bondyra

Tadeusz Brzozowski

Tomasz Kozdra

Marzena Skwarek

Comments are now closed for this entry

Dodatkowe informacje