Organizacje Oddziałowe i Podzakładowe

Kujawsko-Pomorska Organizacja Oddziałowa

Skład Komisji Oddziałowej w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym na kadencję 2014-2018:

Przewodnicząca: Ewa Borońska IP: 30219

Z-ca przewodniczącej: Grzegorz Andryszczyk IP: 30210

Skład Kujawsko-Pomorskiej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Leszek Karwecki IP: 30202

Z-ca przewodniczącego: Jacek Białowąs IP: 30215

Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów:

Ewa Borońska

Comments are now closed for this entry

Dodatkowe informacje