Informacja o nadgodzinach i dniu wolnym.

W dniu 3 października 2016 r. przekazaliśmy do Prezesa wniosek o dzień wolny dla wszystkich pracowników w dniu 31 października 2016 r. Skan pisma tutaj.

Otrzymałem informację z Centrali, że godziny z OR już wpłynęły trwa weryfikacja. Najpóźniej w poniedziałek powinna być przekazana informacja o ilości nadgodzin i za ile z nich będzie wypłacone wynagrodzenie.

Uzyskałem także informacje, że Pan Prezes polecił Dyrektorom, aby w tym roku nie było już nadgodzin w tygodniu, ewentualnie praca w sobotę.

Spotkanie NSZZ "Solidarność" z Pracodawcą

W dniu 29 września (na naszą prośbę) odbyło się spotkanie przedstawicieli  związku z Prezesem. Ze strony Solidarności w rozmowach wzięli udział: Robert Gibała, Dominik Nowakowski i Elżbieta Kensy. Pracodawcę reprezentowali:  Prezes Daniel Obajtek Wiceprezes Maria Fajger, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Renata Mantur,  Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wioletta Kandziak,  Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa Urszula Kowalczyk.

Oczekiwanie na odpowiedź

W lipcu przesłaliśmy do Prezesa stanowisko dotyczące zmiany regulaminu oceny oraz pismo, w którym poruszaliśmy zdiagnozowane przez nas problemy w ARiMR. Czekamy cały czas na odpowiedź.

Oczywiście jeżeli macie uwagi, spostrzeżenia, refleksję bardzo prosimy o pisanie w komentarzach lub na maila solidarnoscarimr @ gmail.com.

Pismo o problemach

Stanowisko

Odpowiedź

 

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

 

W dniu 5 maja 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” z Podsekretarzem Stanu w MRiRW Panem Rafałem Romanowskim, który odpowiada między innym za kontakty z organizacjami społecznymi.

Dodatkowe informacje