Jak nie my to kto?

Koleżanki i Koledzy !!!
pragnę poinformować o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszej Koleżanki z pracy.
 
Olga Belzyt to długoletni pracownik Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, zatrudniony na stanowisku Inspektora Terenowego w Biurze Kontroli na Miejscu.
 
Zmaga się ona z rzadką chorobą o podłożu autoimmunologicznym, a miesięczna kuracja jest bardzo kosztowna.
Ten 1% naszego podatku może pomóc młodej dziewczynie, naszej koleżance z pracy.
 
Pomóżmy Oldze w walce z chorobą, to śliczna młoda osoba, która potrzebuje Naszej pomocy.

Szczegółowe informacje możecie znaleźć na portalu ARiMR:
https://portalarimr.arimr.gov.pl/Departamenty/GP/Strony/Apel-o-pomoc-dla-Olgi-Belzyt.aspx
oraz na stronie Fundacji www.kawalek-nieba.pl:
http://www.kawalek-nieba.pl/lek-ktory-pozwoli-zyc-bez-strachu-o-kolejny-dzien/

Informacja w PDF

 

Godziny nadliczbowe

 W związku z licznymi pytaniami w sprawie godgodziny nadliczbowezin nadliczbowych  zamieszczamy kilka podstawowych informacji na ten  temat.

Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Pracy ARIMR,  praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest na pisemne polecenie. Tak samo tę kwestię regulują przepisy Kodeksu Pracy. Wzór polecenia jest załącznikiem do Regulaminu Pracy i na takim wzorze pracownik powinien otrzymać polecenie pracy. Pracownik ma prawo żądać wydania polecenia na piśmie, a w przypadku nieotrzymania pisemnego potwierdzenia nie ma obowiązku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Dla bezpieczeństwa i ewentualnych celów dowodowych w przypadku sporu dobrze jest poprosić o pisemne polecenie np. mailem.

Okażmy serce

 

podatku na leczenie i rehabilitację

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Michał ma 8 lat. W wieku 3,5 roku rozpoznano u niego autyzm dziecięcy. Od tego czasu jest rehabilitowany w poradni dla dzieci z autyzmem oraz uczęszcza na zajęcia prowadzone metodą krakowską. Dzięki Państwa wsparciu wieloletnia praca przynosi efekty. Całkiem niedawno u Michała pojawiło się naśladownictwo, pierwsze sylaby i pierwsze słowa.

Spotkanie z Prezesem ARiMR w dniu 4 stycznia 2017 r.

W dniu 4 stycznia z inicjatywy Pana Prezesa Daniela Obajtka odbyło się spotkanie Pracodawcy ze wszystkimi działającymi w ARiMR związkami zawodowymi. Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Robert Gibała i Zastępca Przewodniczącego Dominik Nowakowski.

informacja ze spotkania

Boże Narodzenie

Dodatkowe informacje