Godziny nadliczbowe

 W związku z licznymi pytaniami w sprawie godgodziny nadliczbowezin nadliczbowych  zamieszczamy kilka podstawowych informacji na ten  temat.

Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Pracy ARIMR,  praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest na pisemne polecenie. Tak samo tę kwestię regulują przepisy Kodeksu Pracy. Wzór polecenia jest załącznikiem do Regulaminu Pracy i na takim wzorze pracownik powinien otrzymać polecenie pracy. Pracownik ma prawo żądać wydania polecenia na piśmie, a w przypadku nieotrzymania pisemnego potwierdzenia nie ma obowiązku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Dla bezpieczeństwa i ewentualnych celów dowodowych w przypadku sporu dobrze jest poprosić o pisemne polecenie np. mailem.

Okażmy serce

 

podatku na leczenie i rehabilitację

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Michał ma 8 lat. W wieku 3,5 roku rozpoznano u niego autyzm dziecięcy. Od tego czasu jest rehabilitowany w poradni dla dzieci z autyzmem oraz uczęszcza na zajęcia prowadzone metodą krakowską. Dzięki Państwa wsparciu wieloletnia praca przynosi efekty. Całkiem niedawno u Michała pojawiło się naśladownictwo, pierwsze sylaby i pierwsze słowa.

Spotkanie z Prezesem ARiMR w dniu 4 stycznia 2017 r.

W dniu 4 stycznia z inicjatywy Pana Prezesa Daniela Obajtka odbyło się spotkanie Pracodawcy ze wszystkimi działającymi w ARiMR związkami zawodowymi. Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Robert Gibała i Zastępca Przewodniczącego Dominik Nowakowski.

informacja ze spotkania

Boże Narodzenie

Odpowiedzi na pisma

Otrzymaliśmy w ostatnim czasie odpowiedzi na nasze pisma wysyłane do pracodawcy. Dodatkowo zajęliśmy stanowisko w sprawie propozycji wydłużenia okresu rozliczeniowego. Następne kroki w tej sprawie są przygotowywane. Oczywiście propozycje mile widziane.

Poniżej linki do odpowiedzi od Pracodawcy na nasze pismo z problemami z lipca 2016 r. oraz na pismo pozostawione podczas rozmowy w dniu 29 września 2016 r.

Dodatkowo także nasza odpowiedź na propozycję Prezesa w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź na pismo z lipca

Odpowiedź na pismo z września

Pismo w sprawie okresu rozliczeniowego

Odpowiedź na pismo w sprawie okresu rozliczeniowego

Dodatkowe informacje