Stanowisko w sprawie zmian harmonogramu czasu pracy biur powiatowych

Stanowisko Nr 1/02/2024

Komisji Zakładowej

NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR

w sprawie zmian harmonogramu czasu pracy biur powiatowych

NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR przedstawia negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian harmonogramu czasu pracy pracowników biur powiatowych przesłanego w dniu dzisiejszym do kierowników, tj. 21.02.2024 r. powołując się na pismo prezesa ARiMR.

Z poleceń dyrektorów oddziałów regionalnych kierownicy biur powiatowych zostali zobligowani do zorganizowania pracy w biurach powiatowych z podziałem na grupy w celu umożliwienia producentom rolnym składanie wniosków dotyczących pomocy finansowej dla producentów kukurydzy.

Uważamy, że średnia dzienna liczba 100 wniosków, a w wielu biurach nawet poniżej kilkudziesięciu, jest w pełni obsługiwana przez pracowników w normalnych godzinach pracy od 8:00 do 15:00. Nie ma zatem uzasadnienia dla wprowadzania nadgodzin czy zmiany harmonogramów.

Powołany w piśmie § 11a ust. 5 jasno mówi, że “W przypadkach uzasadnionych rodzajem nałożonych zadań lub koniecznością zapewnienia ciągłości działania, kierujący daną komórką lub jednostką organizacyjną lub bezpośredni przełożony w stosunku do pracownika lub pracowników danej komórki lub jednostki organizacyjnej - może czasowo, maksymalnie na okres 1 miesiąca, ustalić konkretną godzinę rozpoczęcia pracy przez pracownika lub pracowników w przedziale czasowym wskazanym w ust. 3, ust. 3a, ust. 4 lub ust. 10a.” Nie ma uzasadnionego przypadku aby taką organizację czasu pracy wprowadzać w całej Agencji. W związku z powyższym omawiane polecenie łamie prawo pracy w tym zakresie. Naszym zdaniem nabór wniosków dla producentów kukurydzy nie stanowi nadzwyczajnej sytuacji uzasadniającej wprowadzenie szczególnych rozwiązań. Nie można mówić o szczególnych potrzebach pracodawcy, które usprawiedliwiały by tego typu działania.

Obawiamy się, że uleganie nieuzasadnionej panice i wprowadzanie wyjątkowych rozwiązań bez rzeczywistej konieczności, może prowadzić do nadużyć i stosowania tego typu praktyk również w przyszłości.

Dodatkowo, sprzeciwiamy się informowaniu pracowników o planowanych zmianach z zaledwie jednodniowym wyprzedzeniem. O naborze wniosków wiadomo było od dawna, więc pracownicy powinni mieć odpowiedni czas na przygotowanie się do ewentualnych modyfikacji harmonogramu pracy.

Należy również wskazać, że ruchomy czas pracy jest do dowolnej dyspozycji pracownika a nie pracodawcy. Z niepokojem dostrzegamy zaprzestanie działań pro pracowniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a działania podejmowane przez zarządzających mają znamiona polityczne i nie przekładają się w żadnym stopniu na działania zmierzające do usprawnienia pracy a przyczyniają się tylko do pogorszenia warunków pracy pracowników, którzy już wystarczająco są obarczeni ogromną ilością pracy. Zwiększenie godzin pracy, praca w sobotę nie wpływa na zachowanie odpowiedniego balansu między pracą a życiem prywatnym pracowników agencji. Dodatkowo praca w sobotę mija się z celem ze względu na konieczność oddania tego dnia w wielkości 1 do 1,5 a przed nami kolejne ważne terminy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że narzuca się na pracowników zwiększenie godzin obsługi rolników bez zaznajomienia pracowników z programem, który przyczynia się do zmian godzin pracy i zmusza do pracy w soboty.

Nasz związek stoi również na stanowisku, że przerywanie pracy zdalnej osobom w trudnej sytuacji życiowej, na przykład chorujących, opiekujących się osobami chorymi czy przechodzącym chemioterapię, jest krzywdzące i nieetyczne. Praca zdalna w takich przypadkach przynosi podwójną korzyść - z jednej strony pozwala pracownikowi lepiej znieść obciążenie chorobą, a z drugiej umożliwia mu kontynuację pracy mimo trudności zdrowotnych. Odbieranie takiej możliwości, zwłaszcza bez uzasadnienia, naraża pracownika na dodatkowy stres i poczucie krzywdy. Apelujemy więc o poszanowanie trudnej sytuacji osób chorujących i pozostawienie im możliwości pracy w formie zdalnej. Jest to korzystne zarówno dla nich, jak i dla pracodawcy.

Ruchomy czas pracy zauważalnie staje się marionetką w rękach zarządzających. Niedostrzeganie obciążenia pracowników i wymagania od pracowników biur zwiększonego zaangażowania i pracy ponad ich siły stawia nas w poczuciu ochrony pracowników, których dobro jest dla nas szczególnie istotne.

Odpoczynek po pracy i balans między pracą a życiem prywatnym jest kluczowy. Należy zauważyć zwiększoną ilość zwolnień lekarskich ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających na zwolnieniach ze względów emocjonalnych. Ilość wypowiedzeń z pracy oraz deklaracji złożenia tego wypowiedzenia jest wynikiem obciążenia pracowników ogromem zadań i programów bez racjonalnego balansu pracy.

W związku z powyższym, negatywnie opiniujemy proponowane zmiany i apelujemy o pozostawienie dotychczasowego harmonogramu czasu pracy i nie wymaganie od pracowników pracy w sobotę.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje