Ochrona pracowników ARiMR w terenie

Stanowisko Sekretariatu Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa

Inspektorzy teronowi ARiMR bezbronni wobec agresji beneficjentów -
NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR apeluje o pilne zmiany legislacyjne

W roku 2022 do bulwersującego incydentu doszło podczas październikowej kontroli gospodarstwa rolnego w województwie kujawsko-pomorskim. Dwie inspektorki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały siłą zatrzymane przez właściciela gospodarstwa, a następnie przez kilka godzin uniemożliwiono im opuszczenie posesji. Mężczyzna miał także grozić i wyzywać kontrolerki.

Sprawa trafiła do sądu, gdy prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko rolnikowi. Sąd jednak podtrzymał decyzję prokuratury. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, że pracownice ARiMR nie posiadają statusu funkcjonariusza publicznego, więc czyn nie nosił znamion przestępstwa. Tym samym, osoby wykonujące czynności kontrolne, nie mają żadnej ochrony prawnej.

Tego typu incydenty pokazują, jak niebezpieczna i stresująca może być praca inspektorów ARiMR. Narażeni są na agresję ze strony nieuczciwych beneficjentów funduszy unijnych. Brak statusu funkcjonariusza publicznego pozbawia ich ochrony i zachęca do ataków.

Konieczne są pilne zmiany legislacyjne, by zapewnić kontrolerom ARiMR bezpieczeństwo i możliwość wykonywania obowiązków. Inaczej należy się spodziewać, że coraz mniej osób będzie podejmować się tej trudnej i niebezpiecznej pracy. A przecież od skuteczności kontroli zależy uczciwe wydawanie publicznych pieniędzy.

W związku z tym bulwersującym incydentem, NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR wystosowała pismo do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaapelowaliśmy o pilne nadanie pracownikom ARiMR wykonującym kontrolę statusu funkcjonariusza publicznego, co zapewni im należną ochronę prawną i bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków.

W piśmie podkreślono, że obecna sytuacja, w której inspektorzy terenowi ARiMR są całkowicie bezbronni wobec agresji ze strony kontrolowanych beneficjentów, jest nie do zaakceptowania. Konieczne są natychmiastowe zmiany legislacyjne, aby kontrolerzy mogli w sposób skuteczny i bez obaw o własne bezpieczeństwo wykonywać swoją ważną pracę na rzecz uczciwego wydawania środków publicznych i Unijnych.

NSZZ „Solidarność” Pracownikow ARiMR zadeklarowała pełną gotowość do współpracy w celu poprawy sytuacji prawnej pracowników ARiMR.

W odpowiedzi na apel NSZZ „Solidarność”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadeklarowała gotowość do podjęcia działań mających na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pracownikom wykonujących kontrolę.

Jak poinformowała p.o. Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ARiMR, przygotowany zostanie projekt nowelizacji ustawy o Agencji, na mocy którego inspektorzy realizujący czynności kontrolne uzyskają status funkcjonariuszy publicznych i związaną z tym ochronę prawną. Projekt ma zostać przekazany Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto, do czasu zmian legislacyjnych, ARiMR deklaruje składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia wobec pracowników pokrzywdzonych podczas kontroli oraz występowanie o status pokrzywdzonego dla Agencji. Ma to umożliwić czynny udział ARiMR w ewentualnych postępowaniach karnych.

Agencja zapowiada również dalszą analizę możliwości prawnych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa inspektorów, których praca ma kluczowe znaczenie dla realizacji ustawowych zadań ARiMR.

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy informować.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje