Kryzys w polskim rolnictwie: Solidarność wobec importu z Ukrainy

Stanowisko Sekretariatu Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa

Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nieograniczonego importu produktów rolnych i przemysłu spożywczego z Ukrainy do Polski. Wskazuje się, że taki import, niepodlegający standardom jakościowym i formalnym narzuconym producentom polskiego sektora rolniczego, destabilizuje rynek polski. Skutkuje to trudnościami dla rolników i pracowników zakładów przemysłu spożywczego, którzy nie są w stanie sprostać niższym kosztom produkcji wynikającym z niespełniania wymagań obowiązujących w europejskiej strefie gospodarczej w stosunku do produktów z Ukrainy.

Rada Krajowa Sekretariatu apeluje o podjęcie pilnych działań regulujących tę sytuację, aby chronić polskie rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Upadek tych sektorów mógłby prowadzić do nieodwracalnych strat i uniemożliwić Polsce wspieranie Ukrainy, gdyż nie byłaby na to finansowo przygotowana. Ponadto, import do Polski jest kontrolowany przez potężne międzynarodowe agroholdingi, które nie płacą podatków na rzecz Ukrainy, przyczyniając się do pauperyzacji tego kraju.

W związku z powyższym, Rada Krajowa Sekretariatu popiera działania protestacyjne polskich i zagranicznych organizacji związkowych reprezentujących rolników, w obronie interesów sektora spożywczego oraz polskiej i europejskiej racji stanu związanej z prowadzeniem wspólnej europejskiej polityki rolnej.

Treść stanowiska znajduje się w pliku PDF poniżej:

Pobierz plik

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje