Wniosek o anulowanie Zarządzenia 57/2023

W dniach 22 - 23 maja wśród pracowników Agencji została przeprowadzona ankieta na temat dnia wolnego w dniu 9 czerwca w zamian za odpracowanie 17 czerwca.

Wyniki ankiety nie są zaskoczeniem. 88,3 % respondentów, czyli 1264 osób odpowiedziało, że nie chce pracować w sobotę 17 czerwca w zamian za wolne w dniu 9 czerwca.

czy chcesz pracy w sobote

Jeszcze więcej osób, bo 97,4 %, czyli 1394 opowiedziało się, za tym, aby pracodawca uwzględniał, np. poprzez ankietę, zdanie pracowników na temat udzielania dni wolnych i odpracowanie ich w innym terminie.

czy chcesz konsultacji społecznej

W dniu dzisiejszym do Prezes ARiMR zostało przesłane pismo z wnioskiem o uchylenie takiego Zarządzenia oraz z prośbą o uwzglnianie przy takich decyzjach zdanie pracowników.

Liczymy, że w przyszłości pracodawca uwzględni zdanie pracowników w podejmowaniu takich decyzji.

Pismo z wnioskiem o uchylenie Zarządzenia nr 57/2023

Pobierz plik

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje