Wyszkolony pracownik, to dobry pracownik

 • Drukuj

Nagroda powinna być przyznawana za dobrą pracę w każdym wydziale. Szkolenie pracowników zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo pracy. Te oraz inne wnioski płynął z kolejnych dyskusji pracowników ARiMR.

W tym artykule przedstawimy podsumowanie dyskusji na Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R w następujących tematach:

 • Szkolenie BHP dla pracowników irz w związku z bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami.
 • Delegacje dla pracowników terenowych od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu.
 • Znieść różnicę przy podziale nagrody WIRZ a WDSSPB.
 • Niezaliczenie do stażu pracy okresu przebywania na zasiłku dla bezrobotnych.
 • Obligatoryjne kursy z umiejętności prowadzenia dla pracowników IRZ.
 • Wykonywania zaleceń inspekcji pracy przez pracodawcę.

Dyskusja w liczbach

Szkolenie BHP dla pracowników irz
w związku z bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami.
Delegacje dla pracowników terenowych
momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu.
Znieść różnicę przy podziale nagrody WIRZ a WDSSPB Niezaliczenie do stażu pracy okresu
na zasiłku dla bezrobotnych.
Obligatoryjne kursy doszkalające
z umiejętności prowadzenia samochodu dla pracowników IRZ
Wykonywania zaleceń inspekcji pracy przez pracodawcę
Komentarze 8 3 39 1 29 21
Reakcje 17 4 72 6 38 10
Wyświetlenia 718 708 760 661 749 721

Podsumowując statystykę postów zamieszczoną w tabeli powyżej, możemy wyróżnić trzy tematy, które cieszyły się dużą popularnością komentujących. Najwięcej postów, reakcji oraz wyświetleń pojawiło się przy temacie zniesienia różnic przy podziale nagrody WIRZ a WDSSPB. Drugie miejsce pod względem popularności zajął temat kursów doszkalających z umiejętności prowadzenia samochodu. Trzecie miejsce pod względem popularności zajął temat o wykonywaniu zaleceń inspekcji pracy przez pracodawcę. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się temat o niezaliczaniu przez pracodawcę do stażu pracy okresu przebywania na zasiłku dla bezrobotnych.

Różnicę przy podziale nagrody

Dyskutanci podkreślili, że takie różnicę pomiędzy wydziałami występują. Najczęściej niższe nagrody a czasami i podwyżki dostają pracownicy IRZ-tu. Zdarza się jednak, że w niektórych biurach problem jest odwrotny i to pracownicy IRZ-tu dostają więcej.

W dyskusji najczęściej przewijał się pogląd, że nie powinno być żadnych różnic pomiędzy wydziałami, i to nie tylko IRZ i OB. Ale także BKM-em i BWI czy BDP i in. Nagroda powinna być przyznawana za dobrą pracę w każdym wydziale. Podkreślone zostało także, że prawo pracy mówi o jednakowym traktowaniu i wynagradzaniu pracowników.

Dyskutanci podkreślali także, że problemem jest też dzielenie się samych pracowników na tych pracujących w lepszym i gorszym wydziale.

Z dyskusji pod postem można wysnuć wniosek, że niestety są wydziały niedoceniane a nagrody przyznawana uznaniowo często nie doceniają ciężkiej pracy.

Nie jest łatwo zrozumieć pracę w poszczególnym wydziale bez przepracowania w nim choć kilku miesięcy. Pod postem nie brak wypowiedzi także takich osób, które pracowały w kilku wydziałach i mają przez to porównanie. Z tej wypowiedzi akurat jasno wynika, że najciężej jest w IRZ-cie a nagrody są tam najgorsze.

Dyskutujący postulują, aby zamiast nagród uznaniowych były premię albo, żeby pomiędzy nagrodami nie był tak dużych różnic. Nagroda powinna być za wkład pracy a nie za pracę w konkretnym wydziale.

Obligatoryjne kursy doszkalające z umiejętności prowadzenia samochodu

Temat, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zdecydowana większość dyskutujący praktycznie poparła taki pomysł. Podkreślano także, że jest obecnie wiele firm, gdzie tego typu szkolenia są organizowane dla całej załogi, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób posługujących się autami służbowym. Pozostali pracownicy, czasem za niewielką odpłatnością również mogą uczestniczyć w takich zajęciach. Bezpieczeństwa nigdy dosyć, a dbałość o pracownika w dzisiejszych czasach często bardziej motywuje niż podwyżka, na którą czasem nie ma funduszy.

jazda samochodem terenowym, kurs jazdy samochodemW dyskusji wypowiadały się także osoby, które przeszły taki kurs. Wszystkie te osoby, podkreślały, że po kursie zdecydowanie bardziej wzrosła ich pewność jazdy w trudnym terenie i że zdecydowanie wzrasta bezpieczeństwo jazdy.

Wykonywanie zaleceń inspekcji pracy przez pracodawcę

W tym poście pojawił się konkretny zarzut, że ARiMR nie wykonuję zaleceń inspekcji pracy. Podany został nawet konkretny przykład. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że ARiMR niezgodnie z prawem nie wypłaciła delegacji dla pracownika, który był oddelegowany na 3 miesiące do pracy poza stałe miejsce pracy.

Tu tak naprawdę należy się wyjaśnienie co do procedury w takim wypadku. W takim wypadku przede wszystkim to Państwowa Inspekcja Pracy powinna zbadać wykonanie zalecenia, ale przede wszystkim w przypadku braku wykonania takiego zalecenia, to pracownik, który został pokrzywdzony powinien wystąpić do Sądu Pracy. Jeżeli taki pracownik jest członkiem naszego związku otrzyma wsparcie w postaci porady prawnej oraz prawnika, który będzie reprezentował tego pracownika w sądzie.

Szkolenie BHP dla pracowników irz w związku z bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami

Nie było tu dużo komentarzy, natomiast wszyscy wypowiedzi się za takimi szkoleniami. Przede wszystkim dyskutujący podkreślali, że kontrolę terenowe wykonywane przez pracowników IRZ są niebezpiecznie. Zwierzęta, które są kontrolowana zachowują się często nieprzewidywalnie dla niedoświadczonego w kontaktach z nimi człowieka. Kilka osób podawało przykłady z kontroli, które o mały włos nie zakończyły by się nieszczęściem.

Delegacje dla pracowników terenowych od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu

W trakcie dyskusji nad tym postem okazało się, że różnie to bywa w różnym oddziale. Dyskusji pod tym punktem nie było wiele, za to dyskutujący wskazywali linki do artykułów w tym temacie.

Niezaliczenie do stażu pracy okresu przebywania na zasiłku dla bezrobotnych

W tym punkcie pojawił się jeden komentarz, który stwierdzał, że: na dzień dzisiejszy zapis naszego regulaminu w tym względzie jest niezgodny z przepisami nadrzędnymi.

Podsumowanie dyskusji

Z dyskusji nad wymienionymi na wstępie punktami wysuwają się następujące wnioski.

 1. Występują znaczące różnicę przy przyznawaniu nagród w zależności od wydziału, w którym się pracuję.
 2. Nagroda uznaniowa powinna być przyznawana za dobrą pracę niezależnie w jakim wydziale się pracuję.
 3. Zasadnym wydaję się zamiana nagrody uznaniowej na premię.
 4. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych powinni oni przejść kurs doszkalający z umiejętności prowadzenia samochodu.
 5. Kurs doszkalający z umiejętności prowadzenia pojazdów mógłby być przeprowadzony także dla wszystkich pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia samochodu służbowego.
 6. Ze względu bezpieczeństwa pracownicy IRZ przeprowadzający kontrolę w terenie powinni być przeszkoleniu w związku z bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami.
 7. Ujednolicić we wszystkich oddziałach regionalnych, zgodnie z przepisami prawa, rozliczanie czasu pracy inspektorów terenowych BKM.
 8. Sprawdzić i doprowadzić do zgodności z prawem doliczanie różnych okresów działalności zawodowej do stażu pracy.