Karierę zaczyna się od inspektora

Specyfika pracy w Agencji wyklucza możliwość przyjmowania nowych pracowników na wyższe stanowiska. Kolejny raz podkreślono potrzebę ścieżki awansu oraz uregulowanie kwestii zgody na dodatkową działalność zarobkową.

W tym artykule przedstawimy podsumowanie dyskusji na Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R w następujących tematach:

  • Wprowadzenie tzw. okresu zimowego dla pracowników pracujących w terenie
  • Zniesienie zgody pracodawcy na podjęcie innej pracy
  • Sezonowe szczepienia przeciw grypie pracowników obsługi klienta
  • Zatrudnianie nowych "zielonych" pracowników na stanowisku inspektora a nie od razu starszego specjalisty.

Dyskusja w liczbach.

Wprowadzenie tzw. okresu zimowego
pracowników pracujących w terenie
Zniesienie zgody pracodawcy
podjęcie innej pracy
Sezonowe szczepienia przeciw
grypie pracowników obsługi klienta
Zatrudnianie nowych "zielonych" pracowników
stanowisku inspektora a nie od razu
starszego specjalisty
Komentarze 11 25 6 27
Reakcje 4 59 23 83
Wyświetlenia 669 730 719 758

Dwa tematy cieszyły się największym, zbliżonym zainteresowaniem. Najwięcej komentarzy, reakcji i wyświetleń zanotowano przy temacie zatrudniania nowych pracowników na stanowisku inspektora. Niewiele mniej uzyskał temat zniesienia zgody pracodawcy na podjęcie innej pracy.

Zatrudnianie nowych pracowników na stanowisku inspektora

Większość dyskutujących podzieliła pogląd z tematu tego postu. Zdaniem dyskutujących każdy nowozatrudniony pracownik powinien zostać przyjęty na niższe stanowisko. Nawet pracownicy z długoletnim stażem pracy w pokrewnych instytucjach, nie mają wiedzy wystarczającej do samodzielnej obsługi wniosków w ARiMR. Nikt miesiąc czy nawet pół roku po przyjęciu do pracy nie będzie miał tej wiedzy co pracownik z paroletnim stażem, specyfika naszej pracy jest taka, że 30% przypadków nie masz opisanych w instrukcjach czy procedurach tylko z biegiem czasu zdobywasz bezcenne doświadczenie, które jest niezbędne w naszej pracy.

Przy okazji tej dyskusji ponownie dyskutanci podkreślali potrzebę opracowania ścieżki awansu po to, aby zdolny nowy pracownik mógł szybko awansować.

Dyskutanci podkreślali, że każdy nowy pracownik tak naprawdę musi być uczony przez doświadczonego. Morale pracowników z długoletnim stażem jest mocno zaniżone w przypadku szkolenia nowego pracownika, który nie tylko ma takie same stanowisko, ale też często wyższe zarobki.

Zniesienie zgody pracodawcy na podjęcie innej pracy

Pierwsze pytanie jakie stawiają dyskutanci jest kwestia konkurencyjności do działalności Agencji. Jeżeli jest nim wypełnianie wniosków, konsultacja itp. To czy pomaganie rolnikom w biurach nie jest taką działalnością? A na to nie tylko jest zgoda a wręcz polecenie takiej pomocy.

dodatkowe zatrudnienie, dodatkowa pracaDyskutanci podkreślali również, że czas poza pracą jest prywatną sprawą pracownika i ingerowanie w to co robi pracownik po godzinach pracy to zamach na wolność osobistą. Padł również postulat szybkiego uregulowania tej kwestii z pracodawcą. Powiadomienie i ewentualne wyrażenie zgody przez pracodawcę, powinno być tylko w przypadku konfliktu interesów.

Posiłki regeneracyjne dla pracowników terenowych

Post zgromadził mało ilość komentarzy, praktycznie nie było dyskusji w tym temacie. Jedyny głos w dyskusji to zdanie, że pracownicy BKM, pracujący w terenie, powinni otrzymywać posiłki regeneracyjne, ze względu na pracę na zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych.

Szczepienia przeciw grypie

W dyskusji najczęściej przewijał się pogląd, że szczepienie powinno być dobrowolne dlatego, że nie każdy chce takiej ingerencji w swój organizm. Część z dyskutujących preferuje naturalne metody zapobiegania przeciw przeziębieniom i grypie: sok z dzikiej róży, witaminka D3, zdrowe odżywianie. Dyskutanci podkreślili także że szczepienie powinno być możliwe dla wszystkich pracowników.

Podsumowanie dyskusji.

Z dyskusji nad wymienionymi na wstępie punktami wysuwają się następujące wnioski.

  1. Nowozatrudnieni pracownicy powinni być przyjmowani na niższe stanowisko, najlepiej, żeby zaczynali od Inspektora.
  2. Powinna być określona ścieżka awansu, która będzie umożliwiać możliwe szybkie awanse na wyższe stanowisko dobrym pracownikom.
  3. Powiadomienie i ewentualne wyrażenie zgody na podjęcie innej działalności zarobkowej przez pracodawcę, powinno być tylko w przypadku konfliktu interesów.
  4. Pracownicy BKM, pracujący w terenie, powinni otrzymywać posiłki regeneracyjne, ze względu na pracę na zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych.
  5. Powinno być dobrowolne szczepienie przeciw grypie, ze względu na kontakt z ludźmi na salach obsługi

Dodatkowe informacje