10 pytań o ubezpieczenie grupowe

ubezpieczenie grupowe AXA dla pracowników ARiMR

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczenia grupowego w AXA

 1. Czy w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia w AXA otrzymamy umowę, lub inny dokument potwierdzający ten fakt?
  Tak, bedzię dla każdego certyfikat.
 2. Czy zmiany osób uposażonych można dokonywać tylko w jakimś konkretnym terminie (np. rocznica polisy) czy też w każdej chwili?
  W każdej chwili.
 3. Jeśli odejdę z pracy w ARiMR to czy mogę być dalej ubezpieczony w AXA?
  Tak, można sobie kontynuować indywidualnie, pod warunkiem min. 3 m-cy opłacania składki- zaliczenie stażu z poprzedniego ubezpieczenia.
 4. Czy są limity osób dodatkowych (mąż/żona, dzieci) które mogę ubezpieczyć?
  Można ubezpieczyć współmałżonka oraz pełnoletnie dzieci – dzieci bez ograniczeń np. jak ktoś ma 2 dzieci pełnoletnich to może oboje ubezpieczyć.
 5. Czy mogę siebie ubezpieczyć w wariancie np. 2, a pozostałych w innych wariantach np. 1?
  Nie, osoba bliska wybiera wariant ten co pracownik.
 6. Czy pakiet „Zdrowie Dziecka” obejmuje też dzieci do 25 roku życia?
  Tak.
 7. Czy jest jakaś możliwość by to ubezpieczenie było potrącane przez pracodawcę?
  W tej chwili nie. Ubezpieczającym jest NSZZ Solidarność ARMIR i związek przekazuje składki, dlatego wymagana jest wpłata na wskazane przy wysyłce poświadczenia konto. Jednak jest prawdopodobne, aby po zmianie systemu kadrowego w połowie przyszłego roku pracodawca automatycznie pobierał składkę z wynagrodzenia.
 8. Czy można uczestniczyć jednocześnie w dwóch ubezpieczeniach grupowych działających w ARiMR czy też wzajemnie się one wykluczają?
  Można w dwóch firmach ubezpieczeniowych, nie ma wykluczenia.
 9. Czy żeby wybrać formę rodziną Pakietu AXA MEDI to członkowie rodziny muszą być „podpięci” do któregoś z podstawowych wariantów?
  Nie.
 10. Jak długo trwa wypłata roszczenia?
  Świadczenia proste jak urodzenie dziecka, śmierć rodzica/teścia, pobyt w szpitalu są wypłacane w dniu zgłoszenia max na drugi dzień w zależności od godziny przesłania drogą elektroniczną. Uszczerbki do 2- 3 dni, pozostałe do 4-6 w zależności od złożoności świadczenia np. wypadek komunikacyjny wiąże się z otrzymaniem przez AXA notatki z policji.

Więcej na temat ubezpieczeń w artykule Ubezpieczenia Grupowe

Dodatkowe informacje