Ubezpieczenie Grupowe

Uprzejmię informujemy, że decyzją Zarządu Związku ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR, został wybrany nowy program Grupowego Ubezpieczenia na Życie w Towarzystwie AXA SA

 • Do wyboru jeden z wariantów ze składką 45,50 zł, 55,50 zł lub 69,50 zł
 • Dodatkowo każdy może rozszerzyć swoje ubezpieczenie o tzw. "CEGIEŁKI” za kwotę: 10 zł, 15 zł, 20 zł lub 25 zł.

Wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone przechodzą do programu z zachowaniem ciągłości i zobligowane są do dostarczenia podpisanej deklaracji uczestnictwa do końca każdego miesiąca!
Osoby do tej pory nie ubezpieczone mogą przystąpić do programu bez karencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia osoby bliskiej (współmałżonka, partnera, pełnoletniego dziecka) w zakresie jak dla pracownika, z zachowaniem karencji na urodzenie dziecka która wynosi 9 miesięcy- /przechodzący bez karencji/

Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik ARiMR!

PYTANIA DO UBEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI CZY ZMIANĄ TOWARZYSTWA ORAZ INNE NALEŻY KIEROWAĆ DO OPIEKUNA PROGRAMU:

PAWEŁ KACIUBA
tel: 724853945
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PAKIETY DODATKOWE DO WYBORU

Pakiet Moje Życie i Zdrowie

Zakres Ubezpieczenia Wysokość świadczenia
wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu - - 60 000 zł 70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 25 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 35 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 51 chorób i zabiegów 6 500 zł 12 000 zł 15 000 zł 17 000 zł
świadczenia lekowe - - 1 000 zł 2 000 zł
7 chorób zakaźnych - - 1 000 zł 2 000 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego - - 1 000 zł 2 000 zł
Składka miesięczna 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł

Pakiet Wypadkowy

Zakres Ubezpieczenia Wysokość świadczenia
wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 180 000 zł 240 000 zł 270 000 zł 300 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 120 000 zł 160 000 zł 180 000 zł 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszcześliwego wypadku 60 000 zł 80 000 zł 90 000 zł 100 000 zł
Uszczerbek lub uszkodzenie ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszcześliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 30 000 zł 40 000 zł 45 000 zł 50 000 zł
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 300 zł 400 zł 450 zł 500 zł
NIezdolność Ubezpieczonego do pracy (trwająca co najmniej 12 miesięcy)
w następstwie nieszcześliwego wypadku
40 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 70 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
(świadczenie płatne od 1 dnia pobytu
za każdy rozpoczęty dzień, maksymalnie
za 180 dni)
wypadek przy pracy - 300 zł 450 zł 600 zł
wypadek komunikacyjny - 200 zł 300 zł 400 zł
nieszcześliwy wypadek - 100 zł 150 zł 200 zł
Składka miesięczna 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł

Pakiet Zdrowie Dziecka

Zakres Ubezpieczenia Wysokość świadczenia
wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4
Uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka
w następstwie nieszcześliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 12 000 zł 15 000 zł 17 000 zł 20 000 zł
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 120 zł 150 zł 170 zł 200 zł
Poważne zachorowanie dziecka 22 choroby i zabiegi 4 500 zł 6 500 zł 6 500 zł 6 500 zł
konsultacje lekarzy specjalistów zorganizowanie i pokrycie kosztów maksymalnie
30 konsultacji
Borelioza - - 2 000 zł 3 000 zł
Operacja medyczna dziecka 1 klasa - - 1 000 zł 2 000 zł
2 klasa - - 600 zł 1 200 zł
3 klasa - - 250 zł 500 zł
4 klasa - - 100 zł 200 zł
Pobyt dziecka w szpitalu
(maksymalnie do 180 dni
świadczenie płatne za każdy
rozpoczęty dzień
wypadek komunikacyjny
świadczenie płatne od 1 dnia pobytu)
150 zł 210 zł 225 zł 240 zł
nieszcześliwy wypadek
(świadczenie płatne od 1 dnia pobytu)
100 zł 140 zł 150 zł 160 zł
choroba
(świadczenie płatne od 4 dnia pobytu
50 zł 70 zł 75 zł 80 zł
Składka miesięczna 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł

KORZYŚCI DLA CIEBIE

Świadczenia wypłacane za pobyt w szpitalu w każdym kraju na całym świecie a nie tylko w wybranych krajach, za 180 dni;

Świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wypłacane za sam fakt zdarzenia wypadku, bez konieczności dostarczania zaświadczenia o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, świadczenie wypłacane w trakcie leczenia; zgłoszenie po wyjściu od lekarza);

Sprawny i szybki system wypłaty świadczeń; zgłoszenia odbywają się w prosty i szybki sposób, elektronicznie. Istnieje możliwość samodzielnego zgłaszania roszczeń przez stronę internetową, mailem załączając skany dokumentów, drogą pocztową lub osobiście.

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia dla Pracowników oraz Współmałżonków i pełnoletnich Dzieci;

WAŻNE INFORMACJE

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego– katalog A: 38 chorób i zabiegów

angioplastyka wieńcowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, choroba Alzheimera, choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne), niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty brzusznej, operacja aorty piersiowej, pomostowanie (by-pass) naczyń wieńcowych, przeszczep narządów, schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, śpiączka, udar mózgu, utrata kończyn, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w czasie wykonywania obowiązków służbowych, zakażenie wirusem HIV w wyniku przetoczenia krwi, zapalenie mózgu, zawał serca, choroba Leśniowskiego-Crohna, kardiomiopatia, niedowład (paraliż), piorunujące zapalenie wątroby, poważny uraz głowy, schyłkowa niewydolność oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, wymiana lub plastyka zastawki serca

Pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej:

 1. 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia obrażeń ciała,
 2. 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby, pobytu związanego z zawałem serca, udarem mózgu lub ciążą, powikłaniami poporodowymi. Max 180 dni.

WYŁĄCZENIA: pobyt w szpitalu w związku z porodem fizjologicznym, licząc od dnia porodu; poddanie się operacji plastycznej lub kosmetycznej; wykonanie badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych; leczenie chorób psychicznych; leczenie wad wrodzonych.

Karencje dla pracowników

 • pracownik etatowy przystępujący do ubezpieczenia – bez karencji
 • pracownik nieetatowy dotychczas ubezpieczony, przystępujący do ubezpieczenia - bez karencji

Karencje dla Ubezpieczonych współmałżonków, parterów i pełnoletnich dzieci dotychczas ubezpieczonych

 • osoby bliskie przystępujące do ubezpieczenia bez karencji;
 • w kolejnych miesiącach trwania polisy – zastosowanie 6 miesięcznej karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka wymagającego leczenia, w przypadku których karencja wynosi 9 miesięcy;
 • karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem.

Karencje dla Ubezpieczonych współmałżonków, parterów i pełnoletnich dzieci dotychczas nieubezpieczonych

 • zastosowanie 9 miesięcznej karencji na świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka
 • w kolejnych miesiącach trwania polisy - 6 miesięcy karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka wymagającego leczenia (karencja wynosi 9 miesięcy);
 • karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem.
ulotka

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje