Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

  • Drukuj

 

W dniu 5 maja 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” z Podsekretarzem Stanu w MRiRW Panem Rafałem Romanowskim, który odpowiada między innym za kontakty z organizacjami społecznymi.

 

Spotkanie odbyło się na prośbę Sekretariatu w celu omówienia problemów w instytucjach związanych z rolnictwem. Ze strony sekretariatu w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Spółek Rolnych i Hodowlanych. Ze strony ministerstwa razem z Ministrem Rafałem Romanowskim uczestniczyli Dyrektorzy Departamentów oraz Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Waldamer Humięcki i Zastępcy Prezesa ARiMR Pani Maria Fajgier i Halina Szymańska.

 

Spotkanie miało na celu przedstawienia największych problemów w instytucjach rolniczych. Pan Minister podkreślił, że Kierownictwo Ministerstwa nie chce oderwać się od rzeczywistości, chce rozmawiać. Poinformował o tworzeniu przy Ministerstwie Rady Dialogu Społecznego i zaprosił do pracy w tym gremium Przewodniczącego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” Pana Dariusz Łąckiego. Ponadto ustalono, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania w węższym, branżowym gronie.

 

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawili Panu Ministrowi postulat zwiększanie budżetu na wynagrodzenia na rok 2017, tak aby postulat 500 zł dla wszystkich został zrealizowany. Przypomnieliśmy jednocześnie, że podczas rokowań Pan Prezes obiecał zaoszczędzone środki przeznaczyć na podwyżki w roku następnym. Pan Minister potwierdził, że jeżeli Prezes Daniel Obajtek tak obiecał słowa dotrzyma. Ponadto przedstawiliśmy problem dwuzmianowości, przypominając obietnicę, że dwóch zmian nie będzie. Pani Prezes Halina Szymańska poinformowała, że to Dyrektorzy OR mają w swoich kompetencjach decyzję czy danym OR powinny być wprowadzone zmiany czy dyżur kilku pracowników, tak aby zapewnić pracę biura do godziny 22. Zadaliśmy także pytanie o to, na jakim etapie jest sprawa łączenia Agencji. Pan Minister nie przedstawił koncepcji Ministerstwa w tym temacie, nie chciał tego robić przed Ministrem Konstytucyjnym, który ma przedstawić koncepcję w przyszłym tygodniu. Powiedział jedynie, że jest koncepcja ministerstwa jest odmienna od tej przedstawionej przez Prezesa Daniela Obajtka i podkreślił jednocześnie, że etaty w ARiMR w związku z łączeniem nie są zagrożone.

 

W najbliższych dniach zostanie ustalony termin spotkania roboczego pomiędzy ministerstwem a przedstawicielami Agencji.