Interpelacja nr 15497

Interpelacja nr 15497

w sprawie pracy i płacy w ARiMR

Zgłaszający: Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski

Adresat: minister rolnictwa i rozwoju wsi

Data wpływu: 13-09-2017

Data wysłania: 21-09-2017

Dyskusja w Sejmie na temat zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

Poniżej przedstawiamy wyciąg ze stenogramu posiedzenia sejmu z dyskusji na temat zwiększenia kwoty wolnej od podatku. W dyskusji między innym wzmianka o pracownikach administracji.

Wyciąg z posiedzenia Komisji Rolnictwa

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Panie przewodniczący, szanowne prezydium, panie i panowie posłowie, szanowni państwo.

Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o ARiMR w dniu 26 listopada 2015 r.

Odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania posłów w sprawie Agencji i dopłat. Wyciąg ze stenogramu posiedzenia sejmu.

Pytania w sprawach bieżących.

Komisja Rolnictwa - sprawozdanie prezesa ARiMR

Zachęcam do oglądnięcia i posłuchania sprawozdania Prezesa ARiMR z działalności Agencji.

Dodatkowe informacje