Nagrody w ARiMR

W związku z odpowiedzią Ministra Rolnictwa na interpelacja z dnia 6 lutego 2018 r. nr 18913 oraz licznymi doniesieniami medialnymi, które bulwersują także większość pracowników Agencji szczególnie biur powiatowych, których wysokość nagród nie przekroczyła w roku 2017 połowy średniej podawanych w tych informacjach, zwróciliśmy się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie podziału kwoty 52 127 925 zł wypłaconych w roku 2017 na nagrody dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spór zbiorowy w ARiMR w audycji Radia Rzeszów

O sporze zbiorowym w ARiMR w audycji Głosem Związku w Radio Rzeszów

Informacja o przebiegu rozmów w sprawie podwyżek

Warszawa, 26.03.2018 r.

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

W związku z trwającym sporem zbiorowym, którego przedmiotem jest wzrost płac w ARiMR, przekazujemy informacje dotyczące podejmowanych przez związki zawodowe działaniach mających na celu zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ARiMR, które miały miejsce na przestrzeni ubiegłego jak i bieżącego roku. Zaznaczyć należy, iż spór zbiorowy jest prowadzony pomiędzy stroną pracowniczą, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych a pracodawcą reprezentowaną przez Prezesa ARiMR, jednak nasze działania były podejmowane dużo wcześniej niż formalnie został on rozpoczęty i ich zakres wykraczał poza forum Agencyjne.

Brak porozumienia z pracodawcą

20 marca 2018 - po miesiącach rokowań ostatecznie pracodawca odrzucił całość propozycji kompromisu strony związkowej i jednostronnie zadecydował o zakończeniu tego etapu sporu zbiorowego. Nasze propozycje zostały ocenione i odrzucone. Oznacza to, że przewidziana na podwyżki kwota 15 mln (być może 40 mln) zostanie rozdysponowana wg kryteriów pracodawcy. Przechodzimy do mediacji. Po pierwszym spotkaniu mediacyjnym będzie możliwość formalna protestu ostrzegawczego.

Protokół rozbieżności

Oświadczenie

Dzielenie skóry na niedźwiedziu

W związku z napływającymi do nas, z niektórych Oddziałów Regionlanych informacji, że kierownicy już przeprowadzają na polecenie Dyrektora ocenę pracowników pod kąntem podwyżek przekazałem tę informacje pracodawcy. Poniżej odpowiedź w tej sprawie:

"Z uwagi na toczące się w ramach sporu zbiorowego dyskusje oraz prace zarówno Strony Związkowej jak i Pracodawcy nad propozycjami podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń, chcę podkreślić, że ze strony Pracodawcy nie było żadnych sugestii, a tym bardziej poleceń, aby w jednostkach organizacyjnych ARiMR podejmowano tego typu działania."

Dodatkowe informacje