Do trzech razy sztuka - spór zbiorowy w ARiMR

Kolejny spór zbiorowy w ARiMR. Czy można było go uniknąć? Czy 1500 zł podwyżki to za dużo? Czy dialog w Agencji jest możliwy?

Od 9 marca 2021 r. NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nasz związek żąda:

Dekalog najważniejszych spraw. Petycja pracowników ARiMR

W dnu dzisiejszym nasza organizacja zamieściła na portalu www.petycjeonline.com petycję w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierujemy ją do Ministra Rolnictwa, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obu Izb Parlamentarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od dzisiaj rozpoczynamy zbieranie podpisów poparcia pod naszą inicjatywą zarówno wśród pracowników Agencji jak i naszych beneficjentów, którym służymy od od 26 lat, także obecnie w tym trudnym czasie pandemii nasze biura są otwarte.

Zmiany na lepsze

Pracownicy ARiMR rozmawiają o poprawie warunków pracy. Docenienie doświadczonych pracowników i jasna ścieżka awansu to najważniejsze zadania w najbliższej przyszłości.

Na Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R zapoczątkowaliśmy w poprzednim tygodniu szeroką dyskusję o problemach pracowniczych występujących w naszej firmie. Zaczeliśmy od zidentyfikowania zagadnień, które powinny zostać przedyskutowane w pierwszej kolejności.

10 grudnia 2018 r. Czarnym Poniedziałkiem w ARiMR

Mediacje w sporze zbiorowym zmierzają do końca, niestety bez realnych efektów w postaci podwyżek. Pozostało jeszcze tylko spotkanie ostatniej szansy z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim w czwartek 13 grudnia 2018 r.

W rozmowach z Panią Prezes doszliśmy do momentu uzgodnienia protokołu rozbieżności, który 13 grudnia zapewne zostanie podpisany. Podczas tych rozmów odnosimy wrażenie, że i Pracodawca i Ministerstwo nadzorujące działanie ARiMR nie zdaje sobie sprawy z nastrojów panujących wśród pracowników naszej Agencji. Nasze różne propozycje i postulaty prawie w całości rozbijają się o ścianę.

Postęp w mediacjach

Na trzecim posiedzeniu mediacyjnym w dniu 25 października 2018 r Strony sporu zbiorowego przyjęły następujące stanowiska:

Dodatkowe informacje