Koniec mediacji. Rozpoczyna się zaostrzenie protestu w ARiMR.

Po dwóch latach trwania sporu zbiorowego w ARiMR oraz po dwóch spotkaniach mediacyjnym zakończono pokojowe etapy sporu zbiorowego. Strona społeczna przystępuje do przeprowadzenia referendum strajkowego.

Dzisiaj, 18 kwietnia 2023 r. na drugim spotkaniu mediacyjnym strona społeczna przekazała Pani mediator i pracodawcy protokół rozbieżności.

Nowy minister, stare problemy.

Od tygodnia mamy nowego Ministra. Problemy jednak w ARiMR mamy wciąż takie same. Warto może na początku urzędowania zrobić krótkie podsumowanie tych najważniejszych problemów.

Można przyjąć, że szeroko pojęta branża instytucji okołorolniczych, do których należy też ARiMR boryka się z kilkoma problemami.

Czy to już czas na ostrzejsze działania?

Spór zbiorowy w ARiMR trwa już dwa lata. W tym czasie, za naszą granicą wybuchła wojna a w Polsce i na świecie wciąż mamy wysoką inflację. Pracownicy Agencji i wszystkie rozsądne organizacje związkowe działające w ARiMR zdają sobie sprawę, że sytuacja staje się dramatyczna.

Zwiększenie budżetu ARiMR. Odpowiedź na interpelację poselską

W związku z pismem naszego związku przesłanym do posłów, Pani Poseł Urszula Nowogórska złożyła interpelacja w sprawie zwiększenia budżetu na wynagrodzenia w ARiMR. Poniżej przedstawiamy odpowiedź na te interpelację.

Informacja o wysokości podwyżek wrześniowych

Otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź na nasze pismo z prośbą o informację przesłane w dniu 26 października 2022 r. W piśmie skierowanym do Pani Haliny Szymańskiej Prezes ARiMR, zwróciliśmy się z następującą prośbą:

Dodatkowe informacje