Przesyłana korespondencja

Poniżej przedstawiamy korespondencję jaka miała miejsce od początku naszej akcji:

1. Pismo z 2014 roku w sprawie regulaminu: PISMO

2. Odpowiedź Centrali na nasze pismo w sprawie podwyżek: PISMO

3. Nasze pismo do Centrali jako wyraz niezadowolenia: PISMO

4. Interwencje posłów: PISMO

5. Nasz mail po informacji w sprawie regulaminu: PISMO, ZAŁĄCZNIK

6. Reakcja centrali na nasz mail: PISMO

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 25 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR oraz przedstawicieli ministerstwa. Po wielu staraniach w sprawie spotkania z ministrem Markiem Sawickim, jednak to dzięki wsparciu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza jak i wsparciu innych Posłów miało dojść do spotkania z ministrem w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ARIMR. Obawy związkowców budził już sam termin spotkania w dniu posiedzenia rządu. Niestety, tak jak można było to przewidzieć po półtorej godzinie oczekiwania strona związkowa spotkała się z Podsekretarz Stanu w ministerstwie Panią Zofią Szalczyk wraz z pracownikami ministerstwa. Pani Zofia Szalczyk poinformowała, że została przysłana w imieniu ministra i przekaże Panu ministrowi przebieg tego spotkania. Niestety Pani Szalczyk nie potrafiła podjąć żadnego zobowiązania ani podać konkretnej odpowiedzi, m.in. na pytanie jaki wzrost budżetu na wynagrodzenia w ARiMR zostanie założony w projekcie budżetu na rok 2016.

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

W środę (05.08.2015 r.) przedstawiciele NSZZ "Solidarność" pracowników ARiMR, Wiesława Gawior, Robert Gibała i Dominik Nowakowski spotkali się  w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z szefem resortu ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Związkowcy przedstawili prośbę o wsparcie w sprawie podwyżek dla pracowników ARiMR oraz pośrednictwo w zorganizowaniu spotkania z ministrem rolnictwa. Pan minister Kosiniak - Kamysz wyraził swoje poparcie dla starań o podwyżki i obiecał swoją pomoc w obu sprawach.

Małopolska Organizacja wzmacnia działania wsprawie podwyżek

W piątek 29 maja br. w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przy Placu Szczepańskim w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył Pan Robert Gibała – Zastępca Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, który jest koordynatorem akcji zbierania podpisów wśród pracowników ARiMR pod pismem skierowanym do Prezesa ARiMR Pana Andrzeja Grossa z prośbą o podwyżki. Gościem nadzwyczajnym był Pan Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Mamy sprzymierzeńców w sprawie podwyżek

Jak wynika z wielokrotnych deklaracji Pana Prezesa Andrzeja Grossa podczas wczorajszego spotkania związek i pracownicy mają gorącego sprzymierzeńca w Panu Prezesie w sprawie podwyżki naszych wynagrodzeń. Pan Prezes podziela nasz pogląd, że pracownicy naszej firmy powinny więcej zarabiać. Sam, wraz ze swoim współpracownikami od początku swojego urzędowania stara się o polepszenie bytu pracowników ARiMR.

Wczoraj, 27 maja w siedzibie Centrali ARiMR odbyło się długo wyczekiwane spotkanie z Prezesem naszej firmy. W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 12 uczestniczyli: Pan Andrzej Gross - Prezes ARiMR, Pani Wioletta Kandziak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Pan Przemysław Kuczkowski - Dyrektor Gabinetu Prezesa. Stronę związkową reprezentowali Wiesława Gawior - Przewodnicząca Komisji Zakładowej, Magdalena Kranc - Sekretarz KZ oraz Robert Gibała - Zastępca Przewodniczącego KZ.

Dodatkowe informacje