Spor Zbiorowy i Brak Współpracy: Dlaczego Związkowcy NSZZ Solidarność Odrzucają Kandydaturę Haliny Szymańskiej na Senatora

W związku z udzielonym poparciem dla kandydatury Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Komisja Zakładowa naszego związku przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) negatywnie ocenia kandydaturę Haliny Szymańskiej na stanowisko senatora oraz nie akceptuje udzielenia przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego poparcia Halinie Szymańskiej.

Nasza decyzja jest oparta na kilku istotnych uzasadnieniach:

  1. Brak Poszanowania Pracowników: Halina Szymańska nie wykazała wystarczającego poszanowania i wsparcia dla pracowników ARiMR. Uważamy, że kandydat na stanowisko senatora powinien działać na rzecz ochrony praw pracowników i ich interesów. W przypadku Haliny Szymańskiej brakuje tego zaangażowania.
  2. Nierozwiązane Problemy Pracownicze: W okresie jej działalności w ARiMR, Halina Szymańska nie przyczyniła się do rozwiązania istotnych problemów pracowniczych w agencji. Wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych, a pracownicy nadal borykają się z trudnościami.
  3. Trwający Spór Zbiorowy: W ARiMR trwa spór zbiorowy, który trwa od marca 2021 roku, czyli od momentu objęcia przez Halinę Szymańską stanowiska Prezesa. Ten spór dotyczy kluczowych kwestii związanych z pracownikami i ich warunkami zatrudnienia. Oczekujemy od kandydata na stanowisko senatora zaangażowania się w rozwiązanie tego sporu i wsparcia pracowników, czego w przypadku Haliny Szymańskiej brakuje.
  4. Brak Współpracy z Organizacją Związkową: Przez cały okres swojej pracy w ARiMR, Halina Szymańska nie wykazała chęci współpracy z Zakładową Organizacją Związkową. Wręcz przeciwnie, utrudniała działalność organizacji poprzez niepotrącanie składek członków, brak odpowiedzi na pisma z problemami pracowniczymi oraz ignorowanie próśb o udzielenie informacji.

W związku z powyższymi powodami, Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR nie udziela poparcia dla kandydatury Haliny Szymańskiej na stanowisko senatora i nie akceptuje jej udziału w październikowych wyborach. Zachęcamy do uwzględnienia tych kwestii podczas głosowania i wyboru kandydata, który rzeczywiście będzie bronił praw i interesów pracowników ARiMR oraz będzie promować dialog i współpracę z organizacjami związkowymi.

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska

Pobierz plik

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje