Walka o Godne Warunki Pracy i Pismo do Prezesa

W związku z ostatnim spotkaniem z wiceprezesami ARiMR, podsumowaliśmy w piśmie do Prezes ARiMR nasze postulaty i obecne problemy pracowników ARiMR.

Warto zaznaczyć, że nasze postulaty i problemy pracownicze stale się nasilają, a niestety są niedostrzegane przez zwierzchników w naszej instytucji. Wyrażamy nasze rozczarowanie faktem, że Pani Prezes, będąca na urlopie od 28 sierpnia do połowy października, nie zadbała o to, aby osoby ją zastępujące były dobrze zaznajomione z aktualną sytuacją w Agencji. Ponadto, musimy niestety wielokrotnie przypominać Kierownictwu ARiMR o naszych postulatach i problemach pracowniczych, co świadczy o braku zrozumienia i szacunku dla nas, pracowników ARiMR.

Naszym głównym celem jest nie tylko ochrona dobrego imienia ARiMR, ale przede wszystkim obrona interesów pracowników, których dobro i godne warunki pracy są naszym priorytetem. W ostatnich miesiącach te warunki znacząco się pogorszyły, a brakuje nam chęci, empatii i działań ze strony pracodawcy w celu ich poprawy.

Ponadto, w załączeniu do pisma przesyłamy nasze postulaty pozostające w sporze zbiorowym oraz pisma, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi, co budzi nasze zaniepokojenie. Prosimy również o komunikację pisemną w odniesieniu do naszych przyszłych pism, ponieważ dotychczasowe komunikaty telefoniczne nie były respektowane.

W naszym sporze pozostają nierozwiązane postulaty, takie jak podwyżki wynagrodzenia, premie regulaminowe, dodatek funkcyjny, zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy, ścieżka awansu zawodowego oraz inne. Prosimy o ich uwzględnienie i rozważenie.

Dodatkowo, wnosimy o rozważenie naszych sugestii dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisjach antymobbingowych oraz wprowadzenia ruchomego czasu pracy, który już częściowo został zrealizowany.

Wszystkie te postulaty i problemy pracownicze wymagają uwagi i działań ze strony pracodawcy, aby zabezpieczyć dobro pracowników i poprawić warunki pracy w ARiMR. Ignorowanie tych kwestii może prowadzić do dalszej eskalacji problemów i niezadowolenia pracowników.

Mamy nadzieję, że te sprawy zostaną odpowiednio uwzględnione i że będziemy mogli wspólnie dążyć do poprawy warunków pracy w ARiMR oraz rozwiązania naszych problemów pracowniczych.

Poniżej przedstawiamy treść pisma przesłanego do Prezes ARiMR w dniu dzisiejszym oraz do wiadomości:

  1. Janusza Wojciechowskiego – Komisarza UE ds. rolnictwa
  2. Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów RP
  3. Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  4. Leszka Galemby – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa
  5. Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa
  6. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Tekst pisma do Prezes ARiMR z dnia 28.09.2023 r.

Pobierz plik

Poniżej wcześniejsze pisma, które są wymieniane w dzisiejszym piśmie i które zostały załączone do maili przesłanych do wszystkich.

Tekst pisma do Prezes ARiMR z dnia 26.10.2020 r.

Pobierz plik

Tekst pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.04.2023 r.

Pobierz plik

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje