Wyniki Referendum Strajkowego

Witam wszystkich,

W dniu 9 (dziewiątego) września o godzinie 23:30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) zakończyło się głosowanie w referendum strajkowym w ARiMR.

Jak wiecie w związku ze sporem który trwa od 9 (dziewiątego) marca 2021 r i brakiem realizacji postulatów, po negocjacjach, rokowaniach, mediacji komisja zakładowa podjęła decyzję o referendum strajkowym.

Głosowanie zostało przeprowadzone w okresie od 4 (czwartego) sierpnia 2023 r. do 9 (dziewiątego) września 2023 r.

Głosowanie zostało poprzedzone zebraniem oświadczeń z adresem mailowym, na który zostały wysłane linki do głosowania. Oświadczenia były zbierane od 24 (dwudziestego czwartego) czerwca do 8 (ósmego) września 2023 r.

Oświadczenia były przysyłane zarówno pocztą podpisywane w formie tradycyjnej jak i elektronicznie podpisane podpisem elektronicznym.

Łącznie zweryfikowano 6433 (sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy) poprawnie przesłanych oświadczeń, co stanowi 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) pracowników ARiMR.

W dniach od 4 (czwartego) do 11 (jedenastego) sierpnia odbyły się pierwsze głosowania. Już od pierwszych glosowań, pojawiły się problemy z dostarczeniem poczty do adresatów, ze względu na ograniczenia portali pocztowych m.in. interia.pl, onet.pl, gmail.com, wp.pl

Komitet Strajkowy podjął w dniu 11(jedenastego) sierpnia decyzję o unieważnieniu głosowania i przeprowadzenia go ponownie.

Drugie głosowanie odbyło się w dniach od 17(siedemnastego) sierpnia do 9 (dziewiątego) września 2023 r.

W głosowaniu trwającym od 17 sierpnia do 9 września wzięło udział 5216 pracowników.

Oddanych głosów było 5216 (pięć tysięcy dwieście sześć)

Głosów za strajkiem było 5045 (pięć tysięcy czterdzieści pięć)

Głosów przeciw strajkowi było 171 (sto siedemdziesiąt jeden)

Liczba pracowników w ARiMR na dzień 30 czerwca 2023 r. to 11383 (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) osoby

Frekwencja w referendum strajkowym wyniosła 45,82% (czterdzieści pięć przecinek osiemdziesiąt dwie setne procenta)

Za strajkiem opowiedziało się 44,32% (czterdzieści cztery przecinek trzydzieści dwie setne procenta ) pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komitet Strajkowy stwierdza, że w związku z brakiem wymaganej frekwencji 50 % pracowników strajk w ARiMR nie może zostać przeprowadzony.

Dodatkowo Komitet strajkowy podtrzymuje postulaty będące w sporze zbiorowym. Brak wymaganej frekwencji nie wiąże się z podpisaniem porozumienia i zakończeniem sporu.

Związki Zawodowe będące w sporze zbiorowym są w trakcie przygotowania alternatywnych działań zmierzających do realizacji postulatów pozostających w sporze.

Pomimo braku wymaganej frekwencji referendum jest sukcesem. Po pierwsze ponad połowa załogi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przysłała oświadczenia wymagane do referendum. Po drugie w trakcie trwania referendum nagle znalazły się środki i na podwyżki i na wypłatę jednorazowych dodatków. Niestety większość tych środków to nie realne podwyżki a jednorazowe dodatki, które miały powstrzymać pracowników przed udziałem w referendum. Po trzecie jestem pewny, że referendum zmieniło świadomość pracowników Agencji. To będzie procentować w przyszłości. Bardzo duża część pracowników ma coraz większą świadomość jak ważne dla poprawy warunków pracy i płacy w zakładzie pracy są silne związki zawodowe. Zauważamy przyrost wpływu deklaracji członkowskich. Zachęcamy wszystkich do podjęcia takiej decyzji i wstąpienia do NSZZ „Solidarność”.

Nie zmarnujmy sukcesu tego referendum. Idźiemy dalej aż do realizacji postulatów i efektywnej poprawy warunków pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Referendum nie mogło by się odbyć bez pracy wielu ludzi. Dziękuję szczególnie Agnieszce Beger, która jako administrator systemu miała najwięcej pracy w ostatnich miesiącach oraz całemu Komitetowi strajkowemu: Ewie, Dominikowi i Michałowi. Szczególnie gorąco dziękuję wszystkim tym osobom, które chcą pozostać bezimienne a bez ich pracy i wsparcia to referendum nigdy by się nie odbyło.

Dziękuję wszystkim za wsparcie przy referendum oraz wszystkim za udział w głosowaniu.

Walczymy dalej.

Do zobaczenia.

Protokół głosowania w referendum strajkowym

Pobierz plik

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje