Minister odmówił podwyżek pracownikom ARiMR

Poniżej publikujemy pismo otrzymane w dniu 25 sierpnia 2023 r. odmawiające przyznaczenia kwoty 40 mln zł na podwyzki dla pracowników ARiMR

Pismo informuje o działaniach podejmowanych w odpowiedzi na wniosek organizacji związkowych w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Decyzją Ministra Finansów przyznano 40 mln zł na jednorazowy dodatek specjalny dla pracowników ARiMR. Dodatkowo, 60 mln zł zostało przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników ARiMR od lipca 2023 roku.

Pracownicy otrzymają także środki na wzrost minimalnego wynagrodzenia i podwyżki dla najniżej zarabiających. Starania są podejmowane w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń na rok następny. Wzrost środków finansowych odpowiada 3,2% kwoty wynagrodzeń planowanych na rok 2023.

W piśmie podkreśla się zaangażowanie w poprawę sytuacji finansowej pracowników ARiMR.

Więcej w piśmie.

Pobierz plik

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje