Komentarz do wypłaty dodatku specjalnego

W poniedziałek 14 sierpnia 2023 r. pracodawca wypłacił dodatki specjalne. Jak poinformowała Pani Dyrektor dodatek został wypłacony ze środków przyznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 100 000 mln zł. Na wypłatę jednorazowych dodatków zostało przeznaczone 30 mln zł. Pozostałe 30 mln zostaje przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń według kryteriów ustalonych z 8 związkami, które nie są w sporze zbiorowym i reprezentują mniej pracowników niż oba związki będące w sporze. 40 mln, które rzekomo były zablokowane przez związki pozostające w sporze mają być przeznaczone na dodatki specjalne rozdysponowane indywidualnie przez dyrektorów i kierowników. Wypłata tych środków ma zostać wypłacona we wrześniu.

W tym miejscu przypomnę treść pkt 8 porozumienia NSZZ „Solidarność” z Rządem: „Jeszcze w tym roku nastąpi wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Środków na nagrody specjalne w 2023 roku zostaną zwiększone o około 906,25 mln zł. Indywidualnie to uzupełnienie wyniesie około 1125 zł.” Jak widać z treści tego porozumienia nie są to środki wywalczone przez Panią Prezes, a przez NSZZ „Solidarność”. Fakt, że akurat Agencja otrzymała ich więcej świadczy ewidentnie o tym, że nasz protest ma sens. Środki, które tak ochoczo dzieli Pani Prezes bez udziału NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR są wywalczone w całości przez Solidarność.

Nasz związek od początku postulował, połączenie kwot przeznaczonych na wynagrodzenia (60 mln zł) oraz kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatku, który ma zostać wypłacony we wrześniu po to, żeby zwiększyć pulę środków na wzrost wynagrodzeń. Uważamy cały czas, że kwota 60 mln zł na podwyżki jest zbyt niska, żeby dzielić ją różnicując wysokość kwot na podwyżki, dlatego należy podwyższyć wynagrodzenia tak, jak poniedziałkowy dodatek po równo. O różnicowaniu można byłoby rozmawiać, gdyby do podziału była cała kwota 100 mln zł.

W związku z tym, że nie podpisaliśmy porozumienia cały czas w sporze jest aktualny postulat 800 zł podwyżki dla każdego pracownika.

Naszym zdaniem przeznaczenie 40 mln na dodatek specjalny i przekazania go do dyspozycji dyrektorów jest przede wszystkim niezgodne z porozumieniem NSZZ Solidarność z Rządem po drugie to najgorsze z możliwych rozwiązań. Szczególnie w roku wyborczym. Obawiamy się nauczeni doświadczeniem minionych lat, że dodatek nie będzie przyznany za merytoryczne osiągnięcia.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi zarówno na pismo do Ministra z dnia 24.04.2023 roku, jak również do Premiera z dnia 18.07.2023 roku. Co za tym idzie, rozdysponowanie środków przed otrzymaniem jakichkolwiek odpowiedzi od Ministerstwa jest lekceważące.

Pozostajemy nadal przy organizacji Referendum i podtrzymaniu wszystkich niezrealizowanych postulatów. Pełna determinacja pracowników pozostaje niezmienna.

Dodaj komentarz


Dodatkowe informacje