Rokowania 30 listopada 2017 r.

  • Drukuj

Poniżej krótka informacja z rokowań oraz notatka ze spotkania.

Na etapie prac budżetu jest kwota 45 mln wzrostu wynagrodzeń w roku 2018. Uzgodniliśmy, że następne spotkanie odbędzie się do 10 dni od podpisania budżetu i wypracujemy podział tej kwoty. Zaproponowaliśmy porozumienie dochodzenia do postulowanej tabeli w 3 lata. Czyli wzrost budżetu na wynagrodzenia o 81 mln co roku. Na spotkanie w lutym pani Prezes ma mieć już informacje zwrotną w tym temacie. Już została wysłana prośba o informację. Jak tylko uzyskamy odpowiednie dane przygotujemy i prześlemy propozycje podziału kwoty dostępnej w budżecie.

Poniżej notatka ze spotkania

Notatka