Uchwała Komisji Zakładowej w sprawie ropoczęcia procedury rozwiązywania sporu zbiorowego.

  • Drukuj

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR przyjęła w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie ropoczęcia procedury rozwiązywania sporu zbiorowego.

Po odpowiedzi Ministerstwa na naszą petycję z lipca tego roku, która nie odpowiada wogóle na kwestie podnoszone w petycji i została przysłana po terminie określonym na stronie, Komisja postanowiła potwierdzić na piśmie sformułowany w dniu 2 października 2017 r. ustnie termin do którego oczekujemy realizacji naszych postulatów.

Mamy nadzieję,że Ministerstwo traktuje nas poważniej niż wynikało by to z otrzymanego pisma a odpowiedź, którą otrzymaliśmy na petycję wszytkich związków działających w ARiMR jest zwyczajnym wypadkiem przy pracy a nie świadomym działaniem.

Na wypadek uniknięcia nieporozumień wynikających choćby z braku notatki ze spotkania 2 października 2017 r w Ministerstwie sformułowaliśmy najważniejsze kwestię na pismie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wiemy także, że inne związki działające w ARiMR również w dniu dzisiejszym podjęły takie uchwały, co pokazuję jednośc w tym temacie

Uchwała