Aktualna informacja o sporze

Trzy organizacje związkowe będące w sporze zbiorowym z pracodawcą wysłały w dniu 18 listopada do Pani Prezes prośbę o przesłanie do wszystkich pracowników ARiMR maila z informacjami o postępach w ramach sporu zbiorowego. Niestety do dnia dzisiejszego mail nie został wysłany, nie otrzymaliśmy również odpowiedzi zwrotnej. Dlatego treść maila publikujemy na stronie.

O pikiecie w Radio Via

O pikiecie ARiMR i KRUS oraz o nagrodach w roku 2021 w audycji Zorganizowani mają lepiej w Radio Via

Do trzech razy sztuka - spór zbiorowy w ARiMR

Kolejny spór zbiorowy w ARiMR. Czy można było go uniknąć? Czy 1500 zł podwyżki to za dużo? Czy dialog w Agencji jest możliwy?

Od 9 marca 2021 r. NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nasz związek żąda:

Dekalog najważniejszych spraw. Petycja pracowników ARiMR

W dnu dzisiejszym nasza organizacja zamieściła na portalu www.petycjeonline.com petycję w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierujemy ją do Ministra Rolnictwa, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obu Izb Parlamentarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od dzisiaj rozpoczynamy zbieranie podpisów poparcia pod naszą inicjatywą zarówno wśród pracowników Agencji jak i naszych beneficjentów, którym służymy od od 26 lat, także obecnie w tym trudnym czasie pandemii nasze biura są otwarte.

Zmiany na lepsze

Pracownicy ARiMR rozmawiają o poprawie warunków pracy. Docenienie doświadczonych pracowników i jasna ścieżka awansu to najważniejsze zadania w najbliższej przyszłości.

Na Grupie FB NSZZ "Solidarność" pracowników A R i M R zapoczątkowaliśmy w poprzednim tygodniu szeroką dyskusję o problemach pracowniczych występujących w naszej firmie. Zaczeliśmy od zidentyfikowania zagadnień, które powinny zostać przedyskutowane w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje