ARiMR odpowiada Solidarności. Co pisze pracodawca?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odpowiedziała na pismo Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników dotyczące sporu zbiorowego oraz problemów związanych z warunkami pracy.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź ARiMR na postulaty ZOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR.

Spor Zbiorowy i Brak Współpracy: Dlaczego Związkowcy NSZZ Solidarność Odrzucają Kandydaturę Haliny Szymańskiej na Senatora

W związku z udzielonym poparciem dla kandydatury Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Komisja Zakładowa naszego związku przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) negatywnie ocenia kandydaturę Haliny Szymańskiej na stanowisko senatora oraz nie akceptuje udzielenia przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego poparcia Halinie Szymańskiej.

Walka o Godne Warunki Pracy i Pismo do Prezesa

W związku z ostatnim spotkaniem z wiceprezesami ARiMR, podsumowaliśmy w piśmie do Prezes ARiMR nasze postulaty i obecne problemy pracowników ARiMR.

Warto zaznaczyć, że nasze postulaty i problemy pracownicze stale się nasilają, a niestety są niedostrzegane przez zwierzchników w naszej instytucji. Wyrażamy nasze rozczarowanie faktem, że Pani Prezes, będąca na urlopie od 28 sierpnia do połowy października, nie zadbała o to, aby osoby ją zastępujące były dobrze zaznajomione z aktualną sytuacją w Agencji. Ponadto, musimy niestety wielokrotnie przypominać Kierownictwu ARiMR o naszych postulatach i problemach pracowniczych, co świadczy o braku zrozumienia i szacunku dla nas, pracowników ARiMR.

Informacja dotycząca ubezpieczenia grupowego dla pracowników ARiMR w UNIQA

W dniu 25 wrzśnia 2023 r. podpisaliśmy aneks do obecnej polisy na ubezpieczenie grupowe.

Zmianie uległy wiel.kości stawek za poszczególne warianty ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń.

Oznacza to, że najbliższa składka która powinna zostać opłacona do końca września (za październik) będzie już w nowej wysokości. Składka wzrosła o 4,50 zł dla każdego wariantu.

Wyniki Referendum Strajkowego

Witam wszystkich,

W dniu 9 (dziewiątego) września o godzinie 23:30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) zakończyło się głosowanie w referendum strajkowym w ARiMR.

Dodatkowe informacje