Aktualności

Posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej

W dniu 29 listopada 2019 r. w Warszawie w Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR.

W spotkaniu uczestniczyli: Robert Gibała, Andrzej Lubczyński, Anna Nowak, Ewa Burasińska – Migdał, Natalia Dudek, Karol Kost, Agnieszka Beger, Roksana Kotwińska.

Głównymi tematami posiedzenia było omówienie prac Zespołu do dalszych prac nad regulaminem wynagradzania i sposobem osiągnięcia wzrostu wynagrodzeń w Agencji oraz omówienie działalności na Facebooku. Omówiono także sprawy organizacyjne.

Prezydium przyjęło dalszy sposób postepowania w ramach zespołu określając kierunek prowadzenia rozmów, których celem ma być podwyżka wynagrodzeń oraz poprawa obecnego regulaminu wynagradzania.

Ustalono, że po podsumowaniu dyskusji na Grupie nad wszystkimi punktami, zostanie podjęta decyzja w jakiej kolejności i w jaki sposób będziemy działać w kierunku realizacji zgłoszonych postulatów. Na pewno zgłoszone postulaty zostaną przekazane Kierownictwu ARiMR, część z nich już została poruszona w ramach prac Zespołu ds. Wynagradzania.

Dodatkowe informacje