Aktualności

Stanowisko w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

Stanowisko nr 1/03/2018
z dnia 19 marca 2018 r.
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR
w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR po przeanalizowaniu obecnej sytuacji wyraża zaniepokojenie nadmiernym obciążeniem obowiązkami i odpowiedzialnością pracowników merytorycznych przy obsłudze wniosków obszarowych.

W ocenie naszego związku możliwość tak szerokiej pomocy technicznej beneficjentom korzystającym ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353 oraz z 2017 r. poz. 493) umożliwiająca jednorazową zmianę kodu dostępu w celu wprowadzenia danych z wniosku papierowego, powoduje przede wszystkim nadmierne do obecnego stanu etatów obciążenie pracą pracowników Agencji, po drugie nakłada na pracowników Agencji bardzo dużą odpowiedzialność, której konsekwencje mogą być kosztowne dla pracowników.

Takie działanie powoduje wiele komplikacji.

Po pierwsze: tak szeroka pomoc techniczna spowoduje napływ sporej liczby rolników, którzy zamiast skorzystać z pomocy pracowników ośrodków doradztwa rolniczego przyjdą złożyć bezpośrednio wniosek w ARiMR. To, szczególnie w okresie wrażliwym z największą liczbą obsługiwanych zwyczajowo beneficjentów spowoduje duże kolejki w biurach powiatowych. W związku z występującą w ARiMR rotacją pracowników istnieje zagrożenie nadmiernego obciążenia pracą niepełnych kadr w biurach powiatowych. Kolejnym problemem jest ryzyko oskarżania na późniejszym etapie obsługi wniosku pracowników o błędne wprowadzenie danych. W naszej ocenie oświadczenie, które podpisuje rolnik nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. Obawy nasze i pracowników potęguje dodatkowo fakt, że dotychczas wielu pracowników za podobną pomoc rolnikom otrzymywało dyscyplinarne wypowiedzenie umowy o pracę.

Osobną kwestią jest zapis rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353 oraz z 2017 r. poz. 493), zmieniony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 poz. 535) który dodaje paragraf 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, rolnik wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji tego rolnika do przeniesienia informacji ze złożonego wniosku do formularza geoprzestrzennego wniosku, przy czym przeniesienie to powinno zostać dokonane w sposób, który zapewni identyfikację osoby dokonującej tych czynności w systemie wraz z wygenerowaniem dla rolnika informacji, kto i kiedy dokonał tych czynności.

2. W przypadku gdy rolnik nie posiada kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wraz wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie jego danych, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353 oraz z 2017 r. poz. 493), do wygenerowania tego kodu.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.”

Przeniesienie informacji ze złożonego wniosku do formularza geoprzestrzennego wniosku przez pracownika ARiMR nie jest sprawą prostą i niesie ze sobą ryzyko ponoszenia niezawinionej odpowiedzialności przez przenoszącego dane pracownika. Dane mają zostać przeniesione z wniosku papierowego zgodnie z deklaracją rolnika. Niestety, często staranność rysowania danych przez rolników pozostawia wiele do życzenia. Praca pracownika w tym zakresie będzie podlegała kontroli zarówno rolnika, którego dane odwzorowuje, jak i Komisji Europejskiej, która może kontrolować proces obsługi wniosków. Niewykluczona jest sytuacja, gdy niewłaściwe odczytanie intencji rolnika może prowadzić do wytknięcia błędu przez którąś z kontrolujących instancji.

Dodatkowo pojawiają się wątpliwości dotyczące ochrony danych pracowników. Udostępnienie informacji, kto przenosił dane w tak małym środowisku, jakim często są powiaty, może powodować w przypadkach niekorzystnych rozstrzygnięć dla beneficjentów próbę odreagowania na wprowadzającym, co w konsekwencji może powodować uszczerbek na zdrowiu, zagrożenie życia oraz straty materialne pracowników. W innych przypadkach ujawnienie danych pracownika może powodować nieuzasadnione oskarżenia o korupcję.

Mając na uwadze fakt, że omawiane kwestie dotyczą środków finansowych, niejednokrotnie bardzo dużych, NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR zwraca się o zmianę przepisów w tym zakresie, aby sytuacja pracownika w tym procesie była jasna, a kwestia odpowiedzialności za popełniony niezawiniony błąd była szczegółowo wyjaśniana. Jednocześnie zwracamy się z apelem do pracowników ARiMR o bardzo skrupulatne i uważne udzielanie pomocy technicznej beneficjentom, którzy zwrócą się o taką pomoc oraz dokładne przenoszenie informacji do formularza geoprzestrzennego. W przypadkach wątpliwych, zalecamy sporządzanie notatek służbowych. Jednocześnie zwracamy się do pracowników o przesyłanie wszelkich informacji o nieprawidłowościach lub problemach w tym zakresie.

Stanowisko w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

Komentarze   

+24 # ... 2018-03-19 18:59
No proszę kolejne 2 miesiące i Pan przewodniczący wysmarował kolejne pismo (przypominam że Pan przewodniczący nie wykonuje normalnej pracy tylko oddelegowany jest do zadań związkowych co w jego przypadku znaczy tyle co pisanie 1 pisama na 2 miesiące)

Jak zwykle nie dowiemy się czy w ogóle te pismo zostało gdziekowiek złożone jeśli nawet to niestety wydaje się że jest to tylko kolejny akt teatru mającego na celu powstrzymanie ewentualnego oddolnego stajku czy też powstrzymanie pracowników przed złoszenia tego problemu do innych instutucji (np GIODO, KE, Ministersto Pracy) które by mogły faktycznie coś zrobić i Prezes ARiMR musiałby się tłumaczyć.

Ludzie nie słuchajcie tych szkodników i oszustów - myślcie! - nowy zarząd 2 lata już nas zwodzi, oszukuje i mami wizjami manny z nieba - co do tej pory uzyskaliśmy w porównaniu do ZUS czy US którzy jeszcze 2-3 lata temu często zarabiali minimalną ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+26 # ... 2018-03-19 19:16
Pytanie nasuwa się same:

- Dlaczego jeszcze nie poszła informacja do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez nakłanianie / podżeganie do złamania Art. 267 § 1 ?
- Dlaczego nie powiadomiono Komisji Europejskiej i GIODI ?

Wiecie dlaczego ? Bo ZZ S nie chodzi wcale o to aby coś się zmieniło albo ARiMR przestał zmuszać pracowników do łamania prawa - im chodzi tylko o to aby Pani Prezes nie musiała się tłumaczyć a pracownicy wysyłali informacje o łamaniu prawa do ZZ S (z którą oni nic nie zrobią poza teatrem) a nie do instytucji które faktycznie coś z tym zrobią (KE, GIODO, Prokuratura)

Nie widzicie tego ? Co ZZ S zrobił przez ostatnie 2 lata poza pisaniem takich właśnie pism z których nic nie wynika, broniąc się wszystkim nogami aby nie zgłaszać naruszeń do innych organów - pamiętać pytanie o dodatkowe zatrudnienie, pomoc techniczną w 2015 czy ZFŚS i te psudo pisma - tu jest dokładnie to samo
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # Folwark zwierzęcy 2018-03-19 20:08
W jaki sposób Szanowne ZZ mogę wykorzystać to pismo? Czy mój kierownik po szkole zawodowej to zrozumie?
Czy stanowisko jest tylko do naszej wiadomości? czy będzie wysłane do CE? do Ministerstwa czy GIODO?
jak długo prawnicy i radcy będą analizować problem, pół roku? czy dłużej? oczekuje konkretów w tej sprawie.
Dlaczego Stanowisko nie ma wskazanego adresata?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # ... 2018-03-19 21:07
- Owe pisme masz wykorzystać w ten sposób że masz mieć przeświadczenie że coś się dzieje i nie informować o naruszeniach prawa instytucji które mogą coś zrobić
- Te pismo jest tylko do wiadomości procwników i ma uspokoić plebs pracowniczy co by się nie buntował bo przecież wszystko jest wyjaśniane i zgłaszone - a tak naprawdę nawet nie wiadomo czy złożyli to pracodawcy a nawet jeśli to raczej jest to teart z wcześniej ustalonym dialogiem i podziałem na role
- pisma będzą negocjowane i analizowane tak samo długo jak pisma o ZFŚS, pomocy teachnicznej z 2015, i pytanie o dodatkowe zatrudnienie czyli w nieskończoność
- adrestaem jest tylko i wyłącznie plebs pracowniczy który ma mieć myle wrażenie że ZZ S o nich walczy a prada jest taka że (ZZ S) to *
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+11 # pam japa 2018-03-20 06:37
Nie ma co niepotrzebnie gardłować. Jak już kilkukrotnie pisałem... STRAJK WŁOSKI.. jeżeli już zostaniecie przymuszeni do wprowadzania do systemu wniosku ELEKTRONICZNEGO (z logicznego punktu widzenia to brednia i ja tak to będę nazywał), to pamiętajcie:
Musicie ODWZOROWAĆ wniosek. Za każdym razem, kiedy będzie wątpliwość, piszecie NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ o braku możliwości JEDNOZNACZNEGO odwzorowania wniosku i w związku z tym, wysyłacie do rolnika wezwanie do złożenia wyjaśnień...
Za każdym razem, to dodatkowo będą wasze tzw. "dupochrony" w przypadku gdyby rolnik później miał jakiekolwiek pretensje. Chcieliście dobrze, ale to rolnik złożył wadliwy wniosek, dodatkowo raczej nikt nie będzie się chciał chwalić, ze wnioski elektroniczne w piS-polsce są z PAPIERU.
A to wszystko kosztuje "czas" i tylko czas. A akurat czasu nie ma prezes i minister...
Nie szarpcie sobie nerwów, to wasze zdrowie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+17 # kasa a realia 2018-03-19 19:49
A PRAWDA jest taka, że jest kasa na 200 DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA ARiMR ale nie będzie takich podwyżek bo nikt by nie był zadowolony a pula ma zostać do przekazania TYLKO i WYŁĄCZNIE do dyspozycji dyrektorów OD/Dep. aby dali SATYSFAKCJONUJĄCE PODWYŻKI OSOBOM ZAANGAŻOWANYM ORAZ WYJĄTKOWO WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ W PRACY (czyli jeśli ktoś nie rozumie o co chodzi to znaczy PiSowcom i rodzinom kleru!!)- jeśli jutro okaże się ze ZZ S znowu napisze ze "kolejna tura rokowań odbędzie się w dniu ..." proponuje wypisać się ze związków - ja tak zrobię i już to w ZZ zapowiedziałem, ze mną odejdzie kilkanaście osób z BP
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # ... 2018-03-19 21:10
od zmiany zarządu minęły 2 lata - naprawdę wierzysz że Ci 'tytani pracy' nagle wezmą się do roboty?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+15 # Wszystko_Moge 2018-03-19 20:33
Pytanie za 100pkt. Czy rolnik który nie umie obsługiwać komputera może skorzystać z pomocy technicznej w BP ? Jeżeli tak to w jaki sposób pracownik (Kontroler Danych BP) ma jej udzielić ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+20 # Folwark zwierzęcy 2018-03-19 21:15
Przyjdzie 3 dni pod rząd o 7:30 zajmie kompa na 8 godzin i się nauczy na darmowym kursie komputera, trzymania i klikania myszką. A pomoc techniczna po 3 dniach mówienia w kółko to samo jak do 3 letniego dziecka z przemęczenia uda się na zasłużone L4.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+11 # ockham 2018-03-19 21:16
A wystarczyło napisać:

"Walcie się! My, pracownicy ARiMR na takich warunkach nie będziemy pracować!"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # Karol 2018-03-19 21:45
A czy ktoś wie, czy są planowane jakieś premie świąteczne?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+9 # Bp 2018-03-20 07:02
Cytuję Karol:
A czy ktoś wie, czy są planowane jakieś premie świąteczne?

Pewnie w centrali tak ale w OR i BP wątpie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # nici 2018-03-20 16:12
Cytuję Karol:
A czy ktoś wie, czy są planowane jakieś premie świąteczne?

premie świąteczne chyba żart w ciągu 14 lat dostaliśmy tylko raz ....bony
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Ja 2018-03-21 07:12
Ooo...? Bony dostałeś? Gdzie pracujesz? W Biedronce?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # kolo1 2018-03-20 16:27
Cytuję Karol:
A czy ktoś wie, czy są planowane jakieś premie świąteczne?

A kiedykolwiek były??!! Jak tak to gdzie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # #$%%% 2018-03-19 22:02
Ale co w związku z tym stanowiskiem? Puścicie to dalej czy będzie sobie wisialo w niebycie aż któryś z pracowników zarobi widłami za sankcje?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # dddd 2018-03-20 04:47
Cenzura . Uwaga cenzura. Cenzura. Wiadomość kontrolowana .wiadomości niedopuszczalne do wyświetlenia. Wolność słowa i wypowiedzi zakazana . Komuna II w natarciu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+13 # s 2018-03-20 05:13
Chcecie być wiarygodni? Zorganizujcie przedstawicielstwo dla wszystkich członkow zz, ktorzy chcą po wejsciu w życie RODO dochodzić swoich praw (odszkodowania wg nowych przepisów) za naruszenie danych osobowych. Pokażcie odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłoscie jako ZZ sprawe do GIODO, napiszcie do PIP o możliwym łamaniu prawa. Czy znowu będziecie czekać aż stosowną uchwałą was do tego zobowiążemy czy podejmiecie konkretne działania?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # s 2018-03-20 05:35
WG RODO: Informacja o tym, komu dane zostały przekazań każdy będzie mógł otrzymać na żądanie (i to już wchodzi w maju).I teraz wyobraźmy sobie, że po wprowadzeniu wszystkich wnioskow i wysłaniu przez ARiMR informacji do rolników kto wprowadził wniosek robimy akcję- każdy czlonek zz żąda tej informacji. Podoba się?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+14 # Krzysia 2018-03-20 06:43
Jako ciągle członek ZZ też chcę wiedzieć do kogo Stanowisko nr 1/03/2018 zostało zaadresowane, bo my w BP doskonale znamy sytuację i już od kilku dni mamy do czynienia z coraz bardziej w...nymi rolnika, bo "w telewizorze" mówili, że będziemy pomagać, czyli w rozumieniu rolnika zrobimy wszystko za niego, a my dajemy mu komputer i tylko wskazujemy kolejne kroki. Można oszaleć...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+15 # Antoni 2018-03-20 06:51
grunt aby związki zawodowe przeciągały spór do lipca czyli do końca kampanii przyjmowania wniosków. to jest ich zadanie bo nic innego nie robią
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+9 # JJJJJJJ 2018-03-20 09:25
Na to wygląda, niestety. To przekładanie spotkań, nie odpisywanie na pisma w sytuacji jednoczesnego występowania publicznego ministra z pomysłami innego wydatkowania środków (zwiększenie etatyzacji i podwyżka pensji minimalnej)mówi jednak co innego- tamta strona jest pewna, ze spór przeciągnie tyle ile trzeba. Może ktoś się dogadał za plecami z prezes,że krzywdy dla rolników nie będzie.Co się równa- brak argumentu negocjacyjnego i osłabienie pozycji w negocjacjach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # kolo1 2018-03-20 16:25
Też tak myślę!! Teatrzyk. Dziecinada. Co zmiana partii to to samo tylko aktorzy się zmieniają albo role. Raz jedni piszą interpelację w naszej sprawie po czym wygrywają wybory i do nich się je pisze;)(
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+8 # członek zz 2018-03-20 09:27
Czy jest odpowiedź na ostatnie pismo związku, które tu było udostępnione? Odpisała pani Prezes czy olała was znowu? Jak nie ma to czy zgłosicie przestępstwo utrudniania prowadzenia działalności związkowej?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # Krzysia 2018-03-20 11:32
Cytuję członek zz:
Czy jest odpowiedź na ostatnie pismo związku, które tu było udostępnione? Odpisała pani Prezes czy olała was znowu? Jak nie ma to czy zgłosicie przestępstwo utrudniania prowadzenia działalności związkowej?

No właśnie, co z pismem o nadgodzinach, znowu trudności z policzeniem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # HIPOKRYZJA 2018-03-20 11:14
www.jurgiel.pl/f/.../interpelacja-w-sprawie-naruszania-praw-pracowniczych-w-arimr.doc
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-8 # henio 2018-03-20 12:43
jak już podajesz stronę, to przynajmniej dobrze podaj cwaniaku, bo pewnie robisz to celowo
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+12 # Hipokryzja 2018-03-20 17:21
Cwaniakiem jest ten kto właśnie usunał wystąpienie Jurgiela z czasów gdy był posłem opozycji ze strony. Najwyraźniej ktoś pilnie śledzi naszą stronę. A wystąpienie przypominam dotyczyło naruszania przez ARiMR praw m.in nadgodzin ale nie tylko.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # ... 2018-03-20 20:11
Na szczęście w internecie nic nie ginie

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=24DD06E1
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # zbyś 2018-03-20 13:29
Cytuję HIPOKRYZJA:
www.jurgiel.pl/f/.../interpelacja-w-sprawie-naruszania-praw-pracowniczych-w-arimr.doc


Pytanie gdzie jest teraz Sawicki i dlaczego nie robi teraz tego co zrobił Jurgiel w 2012r.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # hihi 2018-03-21 16:38
Nie wiem gdzie jest ale pewnie nie jest hipokrytą?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+11 # kolo1 2018-03-20 16:22
Dobre;))czytając uśmiałem sie!! Wszystko zależy od punktu siedzenia;) wlazł na grzędę i teraz nie widzi tego wszystkiego co spotyka pracowników ARIMR. Wtedy w 2012 napisał do ministra bo miał w tym cel-poparcie wyborców;))
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # 0r07 2018-03-20 16:24
Gratuluję związkom zawodowym?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # Anna 2018-03-20 17:37
w.jurgiel.pl/f/.../interpelacja-w-sprawie-naruszan ia-praw-pracowniczych-w-arimr
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # ... 2018-03-20 20:12
Link do interpelacji

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=24DD06E1
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # Lolek 2018-03-20 19:03
Pamiętacie czym PO-PSL przypłacił porażkę systemu 2015. Tak pracowników traktował, jak wygrał wybory na wsi... Sytuacja się powtarza. My mamy przełożenie na wieś...., młodzi pracownicy z podejściem buty i arogancji i nie wiedzą, już się temu przysługują.... Powodzenia. 8000 pracowników x każdy rolnik nas odwiedzi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # zbyś 2018-03-21 08:01
Cytuję Lolek:
Pamiętacie czym PO-PSL przypłacił porażkę systemu 2015. Tak pracowników traktował, jak wygrał wybory na wsi... Sytuacja się powtarza. My mamy przełożenie na wieś...., młodzi pracownicy z podejściem buty i arogancji i nie wiedzą, już się temu przysługują.... Powodzenia. 8000 pracowników x każdy rolnik nas odwiedzi.

I co? I myślisz że jak wrócą gumofilce to od razu przywiozą furę kasy na podwyżki. Nie tędy droga. Zmiana władzy to kolejne kilka lat "nowych" negocjacji z kierownictwem i znowu nic.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # Wwwww 2018-03-20 20:15
Ja tydzień temu wypisałem się z tego niby związku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # PPP 2018-03-20 20:52
Zbliża się okres którego nie lubię z powodu spotkań rodzinnych i rozmów polaków przy stole i pytań typu co tam w pracy :) i co odpowiedzieć jak siedzi obok szwagierka nauczycielka dyplomowana w wieku 36 lat z pensją 3800 brutto z gwarancją podwyżek w tym roku 270 zł brutto i w ciągu 3 najbliższych lat 600 zł zagwarantowane, szwagier sprzedawca w jednej z sieciówek (nie spożywka) 3000 brutto + premia od utargu zdarza się że i 1000 netto/miesiąc, i ciocia emerytka z emeryturą 1700 zł. Czasem wpada też kuzyn policjant co ledwo skończył technikum i zaczynał od pensji 2000 brutto 11 lat temu a teraz ze wszystkimi dodatkami bez 4000 zł z pracy nie wychodzi. Pytanie gdzie ja jestem po 15 latach pracy - wstyd. Ktoś powie nieudolność pewnie tak.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-5 # Ja 2018-03-21 13:11
Po co rozmawiasz o takich sprawach przy świątecznym stole? Nie żal Ci świat?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # ockham 2018-03-21 19:52
Masz wiecej takich praktycznych rad dla pracowników?
Może załóż tutaj taki związkowy poradnik savoir-vivre "O czym można rozmawiać przy stole w świąteczny czas".
Rozdział I "Dlaczego związkowcy w mojej firmie to dupy wołowe".
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Agniecha 2018-03-21 22:03
Ockham zz to pracownicy, więc jacy pracownicy taki zz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # ockham 2018-03-22 16:31
Dokładnie tak (miło że mnie cytujesz ;))
Tylko że grupa reprezentująca pracowników powinna być aktywna, rzutka, z inicjatywami i determinacją. Póki co jest emanacją "średniej pracowniczej" (słabej), dodatkowo wzbogaconą skostnieniem i zasiedzeniem.
I to stawia pod znakiem zapytania sens istnienia związków zawodowych w tej firmie.
Może jakieś korepetycje u górników? Albo chociaż nauczycieli?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+11 # PPP 2018-03-20 20:52
cd A teraz dochodzi to upokorzenie na sali obsługi gdzie wciskasz babci w chustce do ręki myszkę i sam patrzysz jak wszystko znika z ekranu i palisz głupa że pewnie jest restart. Dwie zmiany za chwilę, jakieś "normy dzienne do wykonania", polecenia pracy na każdą sobotę i tak kilkanaście lat wciskania kitu o misji do wykonania. NIC W ZAMIAN. Totalne sprowadzenie pracowników do poziomu dna.Oczywiście do tego dokłada się wyścig szczurów rodem jak za PSL nic się nie zmieniło najważniejsze aby OR był na zielono.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Pppp 2018-03-20 20:58
A już niektórzy obliczali sobie ile dostaną podwyżki... Nie do wiary,jak można być tak naiwnym. Czy ktoś liczył na ZZ?? Skompromitowali się po całej linii. Centrala zabawiła się z chłopcami,jak chciała. Wyszli ze sapotkania jak zbite psy. A może jednak było to zaplanowane? No bo ile można dawać sobą tak pomiatać? Teraz mediacje....pchiiii... Potrwają co najmniej kilka miesięcy,bo centrala przecież musi mieć dużo czasu na wnioski, z których i tak nic nie wyjdzie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # mari 2018-03-20 21:24
gdzie jest sprawozdanie ze spotkania
panie roberciku?????
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Celina 2018-03-21 04:40
https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/agencja-restrukturyzacji-do-restrukturyzacji,5062.html
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Info 2018-03-21 06:25
Żądam informacji o:
- stan sporu zbiorowego- co ustalono, jakie są w związku z tym zamierzenia zz, w tym referendum strajkowe;
- czy wysłano pisma do GIODO, PIP, RPO jak wyżej i innych instytucji w sprawie obrony naszego prawa do prywatności;
- czy Prezes odpowiedział na pismo w sprawie nadgodzin (termin minął) i co w związku z tym chce robić związek?

Czy związek chce walczyć o nasze prawa czy wciąż będzie robił ruchy pozorowane?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Krzysia 2018-03-21 06:39
Cytuję Info:
Żądam informacji o:
- stan sporu zbiorowego- co ustalono, jakie są w związku z tym zamierzenia zz, w tym referendum strajkowe;
- czy wysłano pisma do GIODO, PIP, RPO jak wyżej i innych instytucji w sprawie obrony naszego prawa do prywatności;
- czy Prezes odpowiedział na pismo w sprawie nadgodzin (termin minął) i co w związku z tym chce robić związek?

Czy związek chce walczyć o nasze prawa czy wciąż będzie robił ruchy pozorowane?

Przyłączam się do tego żądania jako członek - jeszcze - ZZ Solidarność
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-7 # Bp 2018-03-21 06:52
Mam propozycję może ktoś utworzy nowe ZZ które będą coś robiły dla pracowników. pewnie wsród was jest ktoś kto walczył by o pracowników. chetnie wstąpie do takiego ZZ
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # s 2018-03-22 04:31
Bardzo dobry pomysł. Dotychczasowy zz poza stołkami niczego się nie dorobił. Problem w tym, że to włąsnie zz "S" korzysta ze wspaniałej infrastruktury doradczej w centrali tylko jak widac nie potrafi korzystać.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # sde 2018-03-22 22:23
sam zakładaj
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # s 2018-03-21 06:59
Dlaczego odpowiedzi prezes w sprawie nadgodzin nie zgłosiliście jako dowodu do PIP? Przecież na str. 2 na samym początku przyznaje, że nadgodziny są związane z sytuacjami, które wymagałyby zwiększenia etatów (braki kadrowe) czyli wprost jest przyznanie się do niezgodnego z prawem zlecania nadgodzin. Każdy inspektor PIP wie, że nie mozna planować pracy w nadgodzinach jako zapychania braków kadrowych.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-7 # Bp 2018-03-22 07:07
Czy ZZ przekażą w końcu co ustalił pracodawca, jaką ścieżkę obrał, chcemy wiedzieć czy będzie podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Cały czas żyjemy w niewiedzy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # wątły 2018-03-22 12:03
skoro ustalił sam pracodawca bez udziału zz to skąd zz mają mieć taką wiedzę? zapytaj pracodawcy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # zibi 2018-03-29 14:44
Pracodawca kłamie najpierw wmawia ludziom ze podział kasy wg ZZ obejmowal małą grupe patrz @ prezes a tym czasem podwyżki idą dla swoich i to po cichu!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # zibi 2018-03-29 14:47
Tak samo w sprawie e wnioskow w or16 duze gospodarstwa doją sie skladac e wnioski to sie zawiesza aplikacja i nie wiadomo co zastanie wyslane, do tego bedzie strajk w bp w maju!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # nici 2018-04-25 17:30
czy tylko or śląski ma jakieś dziwne normy ilości wprowadzonych oświadczeń na kontrolera? czujemy się mobbingowani!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodatkowe informacje