Aktualności

Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie doniesień medialnych

  • Drukuj

Stanowisko Nr 1/05/2017
Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR z niepokojem obserwuje ostatni atak medialny na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Materiały dotyczące ARiMR wprowadzają niepotrzebną dezinformację. Twierdzenie, że Agencja nie zdąży wypłacić dopłat bezpośrednich za rok 2016 w terminie nie jest zgodne z prawdą; uderza w pracowników ARiMR i podważa zaufanie do naszej instytucji.

 


Problem z systemem obsługującym dopłaty ciągnie się wiele lat. Początek tych problemów to przyjęcie złych założeń, na których oparto konstrukcję systemu. Miało to miejsce w 2014 r. System został zamówiony w roku 2015 i od początku pracownicy sugerowali, aby przy jego tworzeniu brać pod uwagę zdanie odbiorców końcowych - czyli właśnie ich.
Dziwi nas, że media nie informowały poprzednio o sytuacji w Agencji – przez lata niesprawność systemu rekompensowana była wysiłkiem pracowników - w tym bardzo często pracą w nadgodzinach, na 2 zmiany i w soboty. Nie znamy innej instytucji publicznej, której pracownicy zmuszeni byliby do takiej pracy.


Na chwilę obecną nie przewidujemy zagrożenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. dlatego, że doświadczeni pracownicy ARiMR jak zawsze stanęli na wysokości zadania i robią wszystko, by termin wypłaty został dotrzymany.


Z przykrością stwierdzamy, że media nie zauważyły ważniejszego, naszym zdaniem, problemu. Przez lata zaniedbań średnia pensja pracownicza w Agencji nie przekraczała 2200 zł brutto; przez 8 lat wynagrodzenia zdecydowanej większości pracowników nie były podnoszone, a nagrody kwartalne były śmiesznie niskie (średnia to 150 zł brutto). Doprowadziło to do znacznego realnego spadku wynagrodzeń pracowników. Podwyżki w roku 2016 poprawiły nieco sytuację. Dotyczyły one jednak osób z najniższym wynagrodzeniem – w znacznej części nowo zatrudnionych. Pominięcie przy podwyżkach osób z najdłuższym stażem, a więc też z największym doświadczeniem powoduje, że te cenne dla Agencji osoby coraz częściej odchodzą do innej pracy. Dzięki podnoszeniu tej kwestii m.in. przez związki zawodowe obecne kierownictwo Agencji zna problem – rozpoczęło się współdziałanie w celu jego rozwiązania.


Kwestia niskich wynagrodzeń oraz ogromnej liczby nadgodzin (zwłaszcza w biurach powiatowych) to w tej chwili najpoważniejszy problem Agencji. Z niedociągnięciami systemu można sobie poradzić, ale może to zrobić tylko doświadczona, odpowiedzialna kadra. Gdy jej zabraknie, nawet najlepszy system nie zapewni rolnikom wypłat w terminie.

 Stanowisko