Aktualności

Kierunki działań, rozwój i wspólne działanie

  • Drukuj

Podwyżki dla pracowników, zwiększenie etatów, rozwój związku i kontrola przestrzegania prawa pracy przez pracodawcę a także porozumienia o wspólnym działania z innymi organizacjami związkowymi to podstawowe ustalenia obrad delegatów naszego związku.


W dniach 8-10 listopada odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR. 8 listopada delegaci uchwalili nowy regulamin organizacyjny organizacji zakładowej. Wprowadzono możliwość tworzenia kół w organizacjach oddziałowych i podzakładowych, co z pewnością usprawni działalność związku. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni". Rozmawiano na temat wstępnych warunków współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.
Na posiedzeniu Komisji w dniach 9 i 10 listopada postanowiono m.in. nie wyrazić zgody na wydłużenie okresu rozliczeniowego dla pracowników biur powiatowych; ustalono plan działań w zakresie rozwoju naszej organizacji a także cele na najbliższe miesiące. Komisja Zakładowa i Prezydium w swojej działalności ma skupić się w szczególności na podwyżkach wynagrodzeń o 500 zł brutto, zwiększeniu etatów (szczególnie w biurach powiatowych), doprowadzeniu do uregulowania jasnej ścieżki awansu zawodowego w naszej firmie oraz uregulowania kwestii wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, w taki sposób, aby widełki wynagrodzeń nie "zazębiały się". Ponadto Komisja Zakładowa ma zgodnie z prawem kontrolować pracę w godzinach nadliczbowych.
W części obrad Komisji Zakładowej uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rolnej Rzeczpospolitej. Związek ten zrzesza ok 180 członków pracowników ARiMR w województwie łódzkim. Nasze związki porozumiały się co do ścisłej współpracy dla dobra pracowników Agencji.
W  dniu 9 listopada delegaci uczestniczyli w szkoleniu z rozwoju związku, które przeprowadził instruktor Komisji Krajowej Janusz Zabiega.