Aktualności

Stanowisko w sprawie dodatku motywacyjnego

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR
Nr 1/09/2021 z dnia 27 września 2021
w sprawie projektowanego specjalnego dodatku motywacyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, który wpłynął do Sejmu w dniu 22 września 2021 r. (druk nr 1586 dodaje art 45a, który przyznaje pracownikom sfery budżetowej specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter uznaniowy i są przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy.

Posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej

W dniu 29 listopada 2019 r. w Warszawie w Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR.

Stanowisko w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

Stanowisko nr 1/03/2018
z dnia 19 marca 2018 r.
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR
w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR po przeanalizowaniu obecnej sytuacji wyraża zaniepokojenie nadmiernym obciążeniem obowiązkami i odpowiedzialnością pracowników merytorycznych przy obsłudze wniosków obszarowych.

Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie doniesień medialnych

Stanowisko Nr 1/05/2017
Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR z niepokojem obserwuje ostatni atak medialny na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Materiały dotyczące ARiMR wprowadzają niepotrzebną dezinformację. Twierdzenie, że Agencja nie zdąży wypłacić dopłat bezpośrednich za rok 2016 w terminie nie jest zgodne z prawdą; uderza w pracowników ARiMR i podważa zaufanie do naszej instytucji.

Kierunki działań, rozwój i wspólne działanie

Podwyżki dla pracowników, zwiększenie etatów, rozwój związku i kontrola przestrzegania prawa pracy przez pracodawcę a także porozumienia o wspólnym działania z innymi organizacjami związkowymi to podstawowe ustalenia obrad delegatów naszego związku.

Zorganizowani w Olsztynie

W dniu 20 czerwca 2016 roku w Olsztynie odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków nowej organizacji oddziałowej w Warmińsko - Mazurskie Oddziale Regionalnym.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich powiatów i biur oddziału, które w chwili obecnej należą do naszego związku.

Zebrani podjęli szereg ważnych decyzji. Przede wszystkim wybrano władze organizacji.

Spotkanie z Piotrem Dudą

W dniu 30 maja 2016 r. w ramach obrad Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Komisji Zakładowej Robert Gibała, Z-ca Przewodniczącego Dominik Nowakowski oraz Z-ca Przewodniczącego Sekretariatu Rolnictwa Wiesława Gawior spotkali się z Szefem Komisji Krajowej Solidarności Piotrem Dudą.

Przewodniczący Duda mówił m.in. o sukcesach Rady Dialogu Społecznego, takich jak wprowadzenie umowy o pracę przed przystąpieniem do pracy, 12 zł za godzinę. Poinformował także, że od 2017 r. odmrożona zostanie waloryzacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nowe władze związku.

W dniu 10 marca 2016 r. we Wrocławiu odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów, które wybrało nowe władze naszego związku.
Delegaci pożegnali długoletnią Przewodniczącą Wiesławę Gawior, która zrezygnowała z pełnienia funkcji w związku z przyjęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego.

Dodatkowe informacje