Aktualności

Posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej

W dniu 29 listopada 2019 r. w Warszawie w Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR.

Stanowisko w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

Stanowisko nr 1/03/2018
z dnia 19 marca 2018 r.
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR
w sprawie zmian w obsłudze wniosków o przyznanie płatności

NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR po przeanalizowaniu obecnej sytuacji wyraża zaniepokojenie nadmiernym obciążeniem obowiązkami i odpowiedzialnością pracowników merytorycznych przy obsłudze wniosków obszarowych.

Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie doniesień medialnych

Stanowisko Nr 1/05/2017
Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR z niepokojem obserwuje ostatni atak medialny na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Materiały dotyczące ARiMR wprowadzają niepotrzebną dezinformację. Twierdzenie, że Agencja nie zdąży wypłacić dopłat bezpośrednich za rok 2016 w terminie nie jest zgodne z prawdą; uderza w pracowników ARiMR i podważa zaufanie do naszej instytucji.

Kierunki działań, rozwój i wspólne działanie

Podwyżki dla pracowników, zwiększenie etatów, rozwój związku i kontrola przestrzegania prawa pracy przez pracodawcę a także porozumienia o wspólnym działania z innymi organizacjami związkowymi to podstawowe ustalenia obrad delegatów naszego związku.

Zorganizowani w Olsztynie

W dniu 20 czerwca 2016 roku w Olsztynie odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków nowej organizacji oddziałowej w Warmińsko - Mazurskie Oddziale Regionalnym.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich powiatów i biur oddziału, które w chwili obecnej należą do naszego związku.

Zebrani podjęli szereg ważnych decyzji. Przede wszystkim wybrano władze organizacji.

Spotkanie z Piotrem Dudą

W dniu 30 maja 2016 r. w ramach obrad Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Komisji Zakładowej Robert Gibała, Z-ca Przewodniczącego Dominik Nowakowski oraz Z-ca Przewodniczącego Sekretariatu Rolnictwa Wiesława Gawior spotkali się z Szefem Komisji Krajowej Solidarności Piotrem Dudą.

Przewodniczący Duda mówił m.in. o sukcesach Rady Dialogu Społecznego, takich jak wprowadzenie umowy o pracę przed przystąpieniem do pracy, 12 zł za godzinę. Poinformował także, że od 2017 r. odmrożona zostanie waloryzacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nowe władze związku.

W dniu 10 marca 2016 r. we Wrocławiu odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów, które wybrało nowe władze naszego związku.
Delegaci pożegnali długoletnią Przewodniczącą Wiesławę Gawior, która zrezygnowała z pełnienia funkcji w związku z przyjęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego.

Komisja Zakładowa

Komisja zakładowa 

 

Robert Gibała - Przewodniczący KZ NSZZ"S" 

Podkarpackie

Tel. 730 950 433

Agnieszka Wielgosz - Z-ca Przewodniczącego KZ, Dolnośląskie;

Dominik Nowakowski - Z-ca Przewodniczącego KZ, Małopolskie IP 50-113;

Katarzyna Żurawska - Z-ca Przewodniczącego KZ, Lubelskie;

Michał Kotkowski - Skarbnik KZ, Wielkopolska 508414741;

Elżbieta Kensy - Sekretarz KZ,Podkarpackie;

Mirosław Mikołajczyk-Członek Prezydium KZPodlaskie;

Ireneusz Prochowicz - Członek Komisji Zakładowej , Lublin IP 43-742

Magdalena Kranc - Członek Komisji Zakładowej, Wielkopolska IP 68-613

Anna Nowak - Członek Komisji Zakładowej, członek Zarządu Sekretariatu Rolnictwa NSZZ"Solidarność" Małopolska

Daniel Konieczny - Członek Komisji Zakładowej Dolnośląskie;

Mariola Mucha - Członek Komisji Zakładowej Dolnośląskie;

Marzena Skwarek - Członek Komisji Zakładowej Lubelskie;

Andrzej Lubczyński - Członek Komisji Zakładowej Podkarpackie;

Krzysztof Toruński - Członek Komisji Zakładowej Opolskie;

Dodatkowe informacje